Ikke afholdt ferie pga. barsel
  • Yngre Læger
28. juni 2021

Et medlem har stillet os dette spørgsmål:

Jeg nåede ikke at holde al min ferie i miniferieåret (1. maj – 31. august 2020), fordi jeg var på barsel, så jeg fik automatisk overført 10 feriedage til det ferieår, vi er i nu. Jeg er tilbage på arbejde igen, men der har været så travlt, at jeg heller ikke har fået brugt noget af den ferie, jeg har optjent i år. Hvad er konsekvensen, hvis jeg ikke når at holde ferien inden 31. december i år?

Svar
Selvom der er travlt, bør du hurtigst muligt få planlagt nogle ferieuger med din arbejdsgiver. Gør du ikke det, risikerer du i udgangspunktet at miste retten til både feriedagene og feriepengene.

Både de 10 feriedage overført fra miniferieåret og 4 af de 5 ferieuger, som du kan nå at optjene i det ferieår, vi er i nu (1. september 2020 – 31. august 2021) skal være afholdt inden udgangen af 2021. Ellers er din ret til at holde feriedagene og få udbetalt feriepengene i udgangspunktet tabt.

Hvis du har skiftet arbejde eller er stoppet i et ansættelsesforhold i løbet af ferieåret og inden den 31. december i år, kan du få udbetalt feriepengene efter ferieafholdelsesperiodens udløb som uhævede feriepenge. Det vil her være en betingelse, at du kan skrive under på, at du i ferieåret 1. september 2020 – 31. august 2021 ikke har modtaget visse former for offentlige ydelser, herunder arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp (men ikke barselsdagpenge) for flere dage, end du har udhævede feriepenge for.

Den 5. ferieuge fra i år vil du kunne få udbetalt, og din arbejdsgiver vil helt automatisk udbetale den til dig, hvis du ikke har nået at afholde den inden udgangen af 2021. Du har også mulighed for at overføre den 5. ferieuge til afholdelse næste ferieår. Det kræver, at du enten er ansat i den samme stilling, eller at du aftaler med en eventuel ny arbejdsgiver, at du afholder den overførte 5. ferieuge.

Læs mere om ferie og barsel.