Hvad skal vi med udsultede supersygehuse?
  • Overlægeforeningen
23. maj 2019

Protesterne mod, at Aarhus Universitetshospital (AUH) skulle spare 325 mio. kr. i år, har givet genlyd. Ikke kun lokalt, men også i valgkampen på landsplan.

”Og med fuld ret, for kravet viser med al tydelighed, hvor pressede sygehusene og hospitalerne er ikke kun i Aarhus, men i hele landet,” siger Overlægeforeningens formand Lisbeth Lintz.

Hun opfordrer derfor Folketinget til at tage ansvar og bidrage til økonomisk genopretning:

”Vi ved, at lægerne og de andre ansatte på sygehusene løber stærkere og stærkere for at sikre patienterne en ordentlig behandling. Men mange steder bevæger man sig på kanten af det forsvarlige. Krisen på AUH er blot et eksempel på den udvikling. Derfor må Folketinget og en ny regering efter valget træde i karakter og bidrage til at løfte sygehusenes økonomi i hele landet og afværge nedskæringerne på AUH,” siger Lisbeth Lintz.

Hun peger på, at AUH siden 2014 flere gange har været tvunget til at gennemføre sparerunder på mange hundrede mio. kr. Samtidig er hospitalet under pres i forbindelse med flytningen og fusionen af fire hospitaler, og derfor rammer de nye sparekrav ekstra hårdt. Flere andre regioner peger på, at de kan komme under et lignende pres, når de skal tage deres nye sygehuse i brug.

”Patienterne og personalet kan med rette spørge, hvad vi skal med de såkaldte supersygehuse, når økonomien er så stram, at man må fyre ansatte og skære ned på kvaliteten af behandlingen for at få enderne til at mødes. Det giver jo ikke mening,” siger Lisbeth Lintz.

Region Midtjylland har meddelt, at det aktuelle sparekrav på AUH reduceres til 150 mio. kr. i år, fordi det ikke ville være forsvarligt at skulle finde 325 mio. kr. på så kort tid. Men pengene skal fortsat findes de kommende år, og derfor er det nødvendigt, at staten træder til, understreger Lisbeth Lintz.

Læs debatindlæg fra overlægerådet på AUH her: