Husk at få lægernes ekspertise med i ledelsen af det nye sundhedsvæsen
  • Overlægeforeningen
18. januar 2019

Overlægeforeningen og Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) ser med stor bekymring på den ledelsesmodel for sundhedsvæsenet, som regeringen lægger op til med udspillet til en sundhedsreform.

De lægelige specialister fra sygehuse og hospitaler bliver svagt repræsenteret i ledelserne af både de fem nye sundhedsforvaltninger og de 21 sundhedsfællesskaber, siger formanden for LVS, Henrik Ullum, og formanden for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz.

De opfordrer regeringen til at styrke den lægefaglige ekspertise.

”Patienterne nyder i stort omfang godt at den stærke udvikling af nye behandlinger, som sundhedsvæsenet tilbyder. Derfor er det afgørende, at den lægefaglige ekspertise er stærkt repræsenteret på alle ledelsesniveauer i den nye struktur for sundhedsvæsenet, som regeringen vil gennemføre,” siger Henrik Ullum.

Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz, kritiserer, at både de fem sundhedsforvaltninger og de 21 sundhedsfællesskaber bliver domineret af embedsmænd og kommunalpolitikere:

”Vi er helt enige i regeringens intention med reform om at styrke sammenhængen i sundhedsvæsenet. Men vi risikerer at svække den faglige udvikling af både bedre behandlinger og bedre sammenhæng i patientforløb mellem sygehuse, almen praksis og kommuner, hvis der ikke er en stærk lægefaglig ekspertise fra sygehusene i de nye ledelser,” siger Lisbeth Lintz.

Ifølge regeringens udspil skal bestyrelserne for de kommende sundhedsforvaltninger, der afløser regionerne, have seks medlemmer. Heraf skal kun én have stærke lægefaglige kompetencer. Det samme er tilfældet med bestyrelsen i det nye nationale organ, Sundhed Danmark, der skal have en bestyrelse på 11 medlemmer og kun én, der har større viden fra lægegerning eller forskning.

De kommende 21 sundhedsfællesskaber skal ifølge statsministeren bygges op omkring de store akutsygehuse, men ledelserne vil ifølge regeringens oplæg være helt domineret af kommunerne. Ifølge oplægget skal den administrerende direktør for akutsygehuset og chefen for psykiatrien sidde i bestyrelsen sammen med to repræsentanter for almen praksis. Kommunerne skal hver have to repræsentanter, borgmester og udvalgsformand, og så skal der været et medlem af den regionale sundhedsforvaltning. Der er fire kommuner i hvert fællesskab, så det giver et solidt flertal på ni medlemmer.