Husk at anmelde Covid-19 som arbejdsskade
  • Overlægeforeningen
07. februar 2021

DR fortæller i dag, at mange ikke anmelder covid-19 som en arbejdsskade, selvom de med stor sandsynlighed er smittet på jobbet. Det gælder også overlæger og andre ansatte i sundhedssektoren.

"Vi ved, at der er op mod dobbelt så mange i vores faggruppe og dem, vi arbejder sammen med, som er smittet sammenlignet med resten af befolkningen. Så vi kan se, at der ikke er de anmeldelser, der burde være ud fra en sandsynlighedsbetragtning”, siger Overlægeforeningens formand Lisbeth Lintz til DR.

Ifølge Statens Seruminstitut er der 28.000 smittede indenfor sundheds- og socialområdet. Men kun 1.775 indenfor området har anmeldt det at være smittet med covid-19 som en arbejdsskade.

"Overlægeforeningen opfordrer alle, der er smittet med covid-19 via arbejdet til at anmelde det som en arbejdsskade. Vi ved ikke, hvordan sygdommen udvikler sig over længere tid, men vi ved, at mange oplever senfølger. Derfor er det vigtigt at anmelde det indenfor et år efter, skaden er opstået, så man kan få erstatning, hvis man udvikler mén på sigt. Er du overlæge, og oplever du problemer med at få anmeldt sagen, så kontakt Overlægeforeningen, så vi kan hjælpe dig", siger Lisbet Lintz.

SÅDAN ANMELDES EN AREBJDSSKADE:

Din egen læge har pligt til at melde det, hvis han eller hun konstaterer, at du har fået en sygdom, og der er mistanke om, at sygdommen kan være opstået på dit arbejde

Din arbejdsgiver har pligt til at melde det, hvis du formodes at være blevet smittet over en kortere periode på op til fem dage

Du kan altid selv anmelde en arbejdsskade, og Overlægeforeningen kan hjælpe dig, hvis du mod forventning møder problemer med at få sagen anmeldt. Kontakt os på fas@dadl.dk eller 3544 8408

LÆS MERE:

Læs mere om covid-19 som arbejdsskade på Overlægeforeningens FAQ: https://www.laeger.dk/covid-19-og-din-arbejdsplads

Læs mere om covid-19 som arbejdsskade på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside:

https://www.aes.dk/search...

Læs mere om selv at anmelde en arbejdsskade på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside her: https://www.aes.dk/.../anmeldelse-af-arbejdsskader-som...