Høj tilfredshed med almen praksis
  • PLO
08. januar 2019

Mere end 121.000 patienter har medvirket i en undersøgelse af tilfredsheden med almen praksis. Der er generelt meget høj tilfredshed, men tilfredsheden er størst hos patienter tilknyttet en almindelig lægepraksis på PLO-overenskomst, mens tilfredsheden er lidt lavere i regionsklinikker og lavest i udbudsklinikker. Det viser ny PLO Analyse.

I forbindelse med akkreditering i almen praksis er der gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt patienterne.
 
Tilfredshedsmålingen er delt op i fem grupper af spørgsmål: læge-patient-forholdet, lægefaglige ydelser, information og støtte, organisation af ydelsen og tilgængelighed. Opgørelsen viser, at der inden for alle fem grupper af spørgsmål er meget høj tilfredshed med almen praksis.

Patienternes tilfredshed er højere i klinikker med almindelige praktiserende læger (enkeltmands-, kompagniskabs- og delepraksis), end den er i udbudsklinikker og i regionsklinikker.

Aller mest tilfredse er patienterne med læge-patient-forholdet. Her angiver 97 pct. af patienterne, at de vurderer det enten enestående, meget godt eller godt. Næsthøjeste vurdering får de lægefaglige ydelser. Her vurderer 96 pct., at de enten er enestående, meget gode eller gode.

Læs hele PLO Analysen her 

Patienttilfredshed i almen praksis