Historisk udvalg - Radiologi i Nazi-Tyskland 5. december 2018
  • Lægeforeningen Syddanmark
27. november 2018

Nazi-Tyskland var førende med røntgendiagnostik (Tuberkulose) og strålebehandling, men brugte radiologisk teknik til tvangssterilisation og forbryderiske menneskeforsøg og slog TB-patienter af ”dårlig race” ihjel. Onkologen Dr. Franziska Eckert vil fortælle om en undersøgelse af radiologiens ambivalente historie i ”Det tredje Rige”, hun var med til at lave for de tyske røntgenlægers sammenslutning. Som baggrund vil overlæge Søren Hess give et overblik over radiologiens historie.
Mødet afholdes onsdag den 5. december kl. 17.30 til ca. 20.00 på Syddansk Universitet, Odense, auditorium U45. Tilmeld dig via programmet.