Gunver Lillevang modtager Kollegialitetspris 2019
  • PLO
20. september 2019

På ”Efterårsmødet” torsdag den 19. september 2019 blev Lægeforeningen Sjællands Kollegialitetspris 2019 uddelt. Prisen blev i år tildelt praktiserende læge i Roskilde Gunver Lillevang for hendes mangeårige dedikerede arbejde for at at afhjælpe problemet med, at der mangler praktiserende læger, såvel regionalt som nationalt.

Prisen blev overrakt af formanden for Lægeforeningen Sjælland, Nikolaj Bolsing Bak. Gunver Lillevang har vedholdende peget på behovet for at oprette markant flere uddannelsesstillinger i almen medicin, så alle danskere på sigt igen kan få deres egen praktiserende læge.

Gunver Lillevang modtager pris

I begrundelsen for tildelingen af Kollegialitetsprisen 2019 står bl.a.: 

"Gunver Lillevang har engageret sig i at bekæmpe lægemanglen i almen praksis, såvel regionalt som nationalt. Hun har sat problemet på dagsordenen både over for pressen og ved direkte kontakter med en lang række vigtige interessenter. Blandt andet har hun inviteret adskillige politikere på besøg i sin praksis. Som medlem af PLO’s bestyrelse siden 2016 og som formand for PLO’s Rekrutteringsudvalg har Gunver i praksis udviklet sig til 'PLO’s lægemangel-ordfører'.

Gunver Lillevangs indsats har været med til at gøre en forskel. Hun var en af Lægeforeningens repræsentanter i regeringens lægedækningsudvalg, der i 2016 pegede på, at der var behov for at øge antallet af hoveduddannelsesstillinger i almen medicin.

Gunver Lillevang har samtidig haft blik for vigtigheden af at gøre noget ekstra for at fastholde ældre praktiserende læger lidt længere tid, inden de går på pension.

Gunver Lillevang har gjort alt dette, samtidig med at hun har været kompagnon i en velfungerende tomands-praksis i Roskilde og været dybt engageret i at styrke kvaliteten af praktiserende lægers efteruddannelse - både som formand for PLO og DSAM’s fælles Styregruppe for Efteruddannelse og som medlem af DSAM’s Videreuddannelsesudvalg.

Gunver Lillevang er en idealistisk og dybt engageret ildsjæl og samtidig en rigtig god kammerat og kollega for alle sine lægekolleger i Region Sjælland."

Gunver Lillevang vinder Kollegialitetspris