Gratis rådgivning om psykisk arbejdsmiljø
  • Overlægeforeningen
15. november 2019

Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads under pres? Så er der gratis eksperthjælp at hente. Rådgivningen tager udgangspunkt i jeres opgaver og behov, og tilbuddet uddeles efter ’først til mølle’-princippet til alle regionale arbejdspladser.

Mange ansatte i sundhedsvæsenet oplever, at arbejdsmiljøet er under pres. Det gælder også overlæger. I en undersøgelse fra april 2019 fortæller seks ud af ti medlemmer af Overlægeforeningen fx, at de har oplevet stress indenfor det seneste år.

Det er alt for mange. Derfor er Overlægeforeningen glad for, at det lykkedes at få et tilbud om gratis rådgivning om psykisk arbejdsmiljø med i overenskomstaftalen med regionerne i 2018. Og derfor opfordrer formand for Overlægeforeningens arbejdsmiljøgruppe, Susanne Wammen til at gøre brug af tilbuddet:

”Mange arbejdspladser er under pres, og det påvirker både overlæger og kolleger fra andre faggrupper. Her er en mulighed for at få eksperter ud og give deres indspark til at gøre noget ved problemerne – vel at mærke med udgangspunkt i den enkelte arbejdsplads. Så jeg kan kun opfordre til at gøre brug af tilbuddet”.

Hvem kan søge

Alle regionale arbejdspladser kan søge om hjælpen. Konkret er det de lokale parter (leder og arbejdsmiljø/tillidsrepræsentant eller lokale MED-udvalg), der i enighed kan søge om rådgivningen. Det skal dog ikke hindre andre i at slå et slag for arbejdsmiljøet, siger Susanne Wammen:

”Vi har alle et ansvar for det psykiske arbejdsmiljø. Tænker du, at tilbuddet vil gøre en forskel på din arbejdsplads, kan du altid foreslå din arbejdsmiljø– eller tillidsrepræsentant at gå videre med det, ligesom du kan foreslå det til jeres lokale leder”.

I aftalen med regionerne er fastsat nogle rammer for tilbuddet. Herunder at arbejdet med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø skal foregå i arbejdstiden. At rådgivningen skræddersys, så den matcher behov og ønsker på den enkelte arbejdsplads. Og at forløbene skal være handlingsorienterede og sigte mod at omsætte ny viden til konkrete indsatser på arbejdspladsen.

Der kan søges om rådgivning indenfor:

  • Organisatoriske forandringer
  • Faglige forandringer
  • Vold og trusler
  • Samarbejde, arbejdspladskultur og mobning

Ud over arbejdstid, koster det ikke arbejdspladserne noget at få rådgivning og inspiration fra de eksperter, der indgår i forløbet. Tilbuddet er en del af Overenskomstaftalen mellem Danske Regioner og organisationerne i Forhandlingsfælleskabet, herunder Overlægeforeningen.

Du kan læse mere om tilbuddet her: https://www.regioner.dk/media/10575/kort-praesentation-af-udbyderkatalog.pdf

Du kan læse mere om de rådgivere, man kan få ud her: https://www.regioner.dk/media/10576/udbyderkatalog.pdf