Gør erhvervsskoler røgfri
  • Lægeforeningen
24. november 2017

Ligesom det er tilfældet for gymnasier, så bør rygning også være forbudt på erhvervsskoler og produktionsskoler, mener Lægeforeningen. Det er urimeligt, at elever på erhvervsskoler bliver holdt fast i en rygekultur, som øger risikoen for, at de begynder at ryge. 

Rygeloven forbyder i dag tobak for eleverne på gymnasierne, mens rygning stadig er tilladt på erhvervsskoler og produktionsskoler. Det er en helt ulogisk og urimelig forskel mellem to uddannelser for unge mennesker. Derfor opfordrer Lægeforeningen til at regeringen hurtigst muligt forbyder rygning på alle uddannelsesinstitutioner for unge under 18 år. 

”Når der må ryges på erhvervsskolerne er det med til at fastholde en kultur, hvor det både er synligt og acceptabelt at ryge. Det øger risikoen markant for, at eleverne starter med at ryge. Tallene taler da også et tydeligt sprog. Således ryger 37 procent af de unge på erhvervsskolerne hver dag. Det tilsvarende tal for gymnasierne er 12 procent.”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Børn og unge skal beskyttes mod tobak

Han peger på, at rygning hvert år koster omkring 13.000 dødsfald, og at desto tidligere man starter med at ryge, desto større er sandsynligheden for, at man bliver syg af røgen senere i livet.

”Det er umuligt at forstå, hvorfor man har valgt at forskelsbehandle unge mennesker på den måde. Jeg har respekt for, at man kan have mange forskellige holdninger til forbud, og at folk selv skal have lov til at bestemme, hvad de putter i munden, drikker eller udsætter sig selv for. Men når det gælder vores børn og unge, så må vi kunne blive enige om, at der skal gøres noget særligt for at beskytte dem mod tobakkens skadelige virkninger”, siger Andreas Rudkjøbing. 

Fakta om rygning:
16 procent af danskerne ryger hver dag 

Rygning er hvert år skyld i 13.600 dødsfald og cirka 8.000 nye tilfælde af kræft

I 2015 røg 13 procent af de 16-25-årige dagligt. Året efter var det steget til 15 procent. Antallet af enten dagligrygere eller festrygere var steget fra 18 til 22 procent.

Ekstra omkostninger til behandling og pleje relateret til rygning vurderes til at løbe op i 10,4 mia. kr. om året