Godt udspil til handlingsplan for demens
  • Lægeforeningen
26. september 2016

Der er ros fra Lægeforeningen til regeringens demenshandlingsplan. Med bl.a. nationale kliniske retningslinjer, samling af behandlingen på tværfaglige enheder og mere forskning indeholder planen de rigtige elementer til at forbedre behandlingen for demensramte patienter i Danmark.

Sundhedsminister Sophie Løhde har netop offentliggjort regeringens oplæg til en national handlingsplan for demens. Planen indeholder en række initiativer og målsætninger – bl.a. at udredning- og behandling skal samles på færre og mere tværfaglige enheder, nationale kliniske retningslinjer og en øget forskningsindsats.

Lægeforeningen er positiv over for demenshandlingsplanen. 

”Den nye plan er et rigtigt godt udgangspunkt for at give det løft til demensbehandlingen, som er nødvendig. Den er fagligt velfunderet, helhedsorienteret og indeholder de rigtige elementer”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen. 

Kliniske retningslinjer
Han peger særligt på tre elementer, som er indeholdt i planen, og som Lægeforeningen har presset på for at få med.
  
”Det er godt, at regeringen lægger op til nationale kliniske retningslinjer for behandlingen af demens. Det er afgørende, at alle, der har en demenssygdom – uanset hvor de bor i landet – kan få den samme gode behandling”, siger Andreas Rudkjøbing. 

Forskning og færre enheder
Han er glad for, at man vil samle behandlingen af demens på færre, tværfaglige enheder. 

”Udredning af komplekse sygeforløb kræver ofte samarbejde mellem forskellige specialer. I det hele taget er det vigtigt at gå tværfagligt til værks – også med psykologer og sygeplejersker”, siger Andreas Rudkjøbing. 

Lægeformanden er også tilfreds med, at regeringen – bl.a. med en ny national forskningsstrategi - vil styrke forskningen i demens. 

”Jeg hæfter mig også ved, at regeringen vil styrke kvalitetsdatabasen for demens. Tidstro data, hvor læger, sundhedsprofessionelle og andre faggrupper får adgang til aktuelle og relevante informationer om behandlingsforløb, giver det bedste grundlag for at forbedre kvaliteten i behandlingen”, siger Andreas Rudkjøbing.