Godkendelse af obligatoriske kurser "på andet grundlag" på grund af COVID-19
  • Yngre Læger
08. juli 2020

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: 

"Jeg er ved at færdiggøre min speciallægeuddannelse, men mangler at gennemføre et af de obligatoriske generelle kurser, som blev aflyst pga. covid-19. Da der ikke har været mulighed for at gennemføre kurset inden afslutningen på min hoveduddannelse, er kurset blevet godkendt i logbog.net "på andet grundlag". Kurset udbydes nu igen efter færdiggørelsen af min hoveduddannelse, og jeg har fået at vide, at jeg vil blive optaget, hvis jeg søger. Men jeg har samtidig fået oplyst, at der ikke ydes løn for de dage, som kurset varer. Jeg skal således selv finansiere kurset. Er det rigtigt? "

Svar
Sundhedsstyrelsen har bemyndiget videreuddannelsesregionerne til at godkende aflyste obligatoriske kurser "på andet grundlag", hvis den uddannelsessøgende ikke efterfølgende har mulighed for at gennemføre kurset inden afslutning på hoveduddannelsen. Dette kan ske i den sidste måned af hoveduddannelsen, hvorefter man på vanlig vis får udstedt sin speciallægeautorisation ved ansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed. En godkendelse "på andet grundlag" er en endelig godkendelse, som der ikke kan knyttes betingelser til - heller ikke til deltagelse i det tidligere pga. covid-19 aflyste kursus uanset betalt løn eller ej for deltagelse i kurset.