Gode takter i udspil om psykiatrien - nej tak til forlænget KBU
  • Yngre Læger
11. april 2019

Det er glædeligt, at Danske Regioner sætter spot på psykiatrien i deres nye udspil, da psykiatrien er nødlidende både i mangel på ressourcer og læger - og i mangel på politisk opmærksomhed.

Yngre Læger har flere gange efterlyst flere varige midler til psykiatrien, og vi har ved alle givne lejligheder advaret om risikoen for yderligere lægeflugt fra specialet. En stor medlemsundersøgelse fra Yngre Læger (2018) viser bl.a, at yngre læger i KBU i psykiatrien angiver, at der kun er 1/3 sandsynlighed for, at de vil fotrsætte i specialet. Der er gode grunde til, at yngre læger kan overveje at forlade psykiatrien: 

  • Hverdagen er for stresset. Psykiaterne oplever alt for mange afbrydelser i deres arbejde.
  • Lægerne får ringe anerkendelse. Halvdelen af de unge psykiatere oplever, at afdelings- og klinikledelsen ikke anerkender deres arbejde. 
  • Psykiatrien er lavstatus. Over halvdelen af lægerne oplever, specialet har et dårligt ry.    
  • Udredningsgarantien udhuler fagligheden i psykiatrien, så lægerne ikke kan afslutte behandlingsforløbene på en tilfredsstillende måde.   

Helga Schultz, formand for Yngre Læger, roser udspillet fra Danske Regioner: "I lyset af de store udfordringer, der er i psykiatrien, er det rigtig glædeligt, at regionerne på den her måde tager ansvar for, at der bl.a. skal sikres et bedre uddannelsesmiljø og arbejdsmiljø for de unge læger, så vi forhåbentlig kan vende udviklingen og få flere læger i specialet - og så håber jeg jo meget, at de gode intentioner omsættes i handling. Yngre Læger vil meget gerne bidrage og medvirke til at løfte dagsordenen", siger hun og tilføjer: 

"I Yngre Læger anbefaler vi også, at uddannelseskapaciteten og dimensioneringen af lægestillinger udvides. Dette forslag savner vi i Danske Regioners udspil". I udspillet foreslår regionerne, at psykiatrien får øget plads i kbu'en, evt. via en forlængelse. "Dette er vi ikke enige i - indholdet i KBU skal være styret af uddannelseshensyn, ikke at løse rekrutteringsudfordringer", forklarer hun.

Se udspillet fra Danske Regioner her