God offentlig ledelse handler også om at have ressourcer nok
  • Overlægeforeningen
09. januar 2019

Regeringen sætter med sit udspil ”En offentlig sektor rustet til fremtiden” fokus på udvikling af ledere i den offentlige sektor. Overlægeforeningen hilser dette fokus velkomment – men havde gerne set et udspil med lidt større fokus på de udfordringer, som ledere på blandt andet sygehuse konkret står over for.

”Der er gode takter i den del af udspillet, der handler om at skabe mere frihed for den enkelte leder til at bruge sin faglighed og træffe beslutninger ud fra dette. Og jeg er også glad for, at udspillet adresserer, at ledelsesspændet – fx på hospitalerne – er for stort. Men jeg ærgrer mig over, at udspillet ikke er mere konkret i sine anbefalinger til, hvordan man vil styrke god ledelse i sundhedsvæsenet med bedre behandling af patienterne til følge,” siger Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen.

”På hospitalerne er lederne over de senere år blevet ledere af stadig større afdelinger, nogle gange fordelt over flere matrikler. Konkret har vi brug for, at de ledende overlæger får hjælp til nogle af de administrative opgaver og får souschefer, så der altid er en leder til stede – også der, hvor afdelingen er spredt ud over flere sygehuse,” siger Lisbeth Lintz og fortsætter:

”Der er brug for, at lederne har et større råderum til at udføre reel ledelse. Alt for mange lægelige ledere oplever, at de bliver holdt i for kort snor. Det handler kort og godt om, at der skal vises mere tillid til deres faglighed og deres vurderinger.”

Regeringen skriver i udspillet, at de ikke kan lovgive sig til bedre ledelse og ikke kan øge kompetencerne hos ledere og medarbejdere fra den ene dag til den anden.

Men regeringen kan sikre, at der i den offentlige sektor er tilstrækkelig med ressourcer til rådighed, så antallet af opgaver matcher med antallet af ansatte og de ansattes kompetencer, mener Overlægeforeningen.

”Politikerne er nødt til at kigge på, om lederne har ordentlige vilkår til at udøve ledelse. Hvis ressourcer og kvalifikationer i personalegruppen ikke matcher de opgaver, som på hospitalerne fx bliver besluttet via ventelistegarantier og andet, så skubber vi ansvaret for de manglende ressourcer over på lederne. Og så bliver ledelsesopgaven helt umulig,” siger Lisbeth Lintz.

Hun hilser regeringens forslag om borgertilfredshedsmålinger – på hospitalerne i form af patienttilfredshedsmålinger – velkomne, hvis de bliver kombineret med medarbejdertilfredshedsmålinger.

”Men hvis disse målinger reelt skal give et pejlemærke af kvaliteten, er det afgørende, at der er tilstrækkeligt med ressourcer til rådighed. Bliver operationer aflyst pga. manglende personale, er det jo ikke den enkelte leder, man skal bebrejde, men derimod at mængden af opgaver og mængden af ansatte ikke hænger sammen,” siger Lisbeth Lintz.