Gitte Anna Madsen er ny formand for Lægeforeningen Midtjylland
  • Lægeforeningen Midtjylland
12. december 2019

På Lægeforeningen Midtjyllands bestyrelsesmøde den 10.  december 2019, blev  Gitte Anna Madsen valgt som ny formand.

Gitte Anna Madsen er speciallæge i lungemedicin og ansat som afdelingslæge på Aarhus Universitetshospital. Hun er desuden fællestillidsrepræsentant for Yngre Læger på Aarhus Universitetshospital og beklæder en række andre tillidshverv. Den hidtidige formand Mikkel Seneca har valgt ikke at fortsætte som Yngre Læge-repræsentant og som formand for Lægeforeningen Midtjylland.