Genvalg til Lisbeth Lintz og nyt medlem af bestyrelsen
  • Overlægeforeningen
03. oktober 2020

Overlæge Lisbeth Lintz er netop genvalgt som formand for Overlægeforeningen på foreningens virtuelle repræsentantskabsmøde 3. oktober.

På mødet blev specialeansvarlig overlæge Bjarne Rønde Kristensen valgt som nyt medlem af foreningens bestyrelse. Ledende overlæge Inger Agnethe Brødsgaard blev genvalgt.

Overlæge Klaus Peter Klausen har siddet i bestyrelsen i seks år og kunne derfor ikke genvælges. Han er indtrådt i Lægeforeningens bestyrelse i foråret, og det giver ham en ny plads i bestyrelsen efter ændring af vedtægterne på dagens repræsentantskabsmøde.

Overlæge Lisbeth Hoffmann og overlæge Vibeke Ersbak stillede også op til bestyrelsen.

Overlægeforeningens bestyrelse består nu af (fra venstre):

Overlæge med organisatorisk ledelsesansvar Niels Juul

Ledende overlæge Tommy Midtgaard Jensen

Overlæge Britt Lange

Formand: Overlæge Lisbeth Bojer Lintz Christensen

Overlæge Klaus Peder Klausen

Overlæge Susanne Edith Wammen

Overlæge Mark Krasnik

Ledende overlæge Inger Agnethe Brødsgaard

Specialeansvarlig overlæge Bjarne Rønde Kristensen (i særskilt foto)