Fyraftensmøde 25. januar 2022 - Luftforurening i Danmark og dens helbredsmæssige konsekvenser
  • Lægeforeningen Nordjylland
16. december 2021

For hvad betyder luftforurening for luftveje?
Er det en helt ny ”opfindelse” der kan være en sammenhæng mellem lungesymptomer og luftforurening?
Hvilke lungesygdomme skal vi have særligt fokus på i forbindelse med luftforurening?
Hvad skal vi være særligt opmærksomme på i denne forbindelse?
Det og meget mere.

Kom og deltag ved fyraftensmødet arrangeret i samarbejde med Region Nordjylland

Seniorforsker ved Aarhus universitet Steen Solvang Jensen, vil starte aftens oplæg med at gennemgå følgende emner.

  *   Introduktion til luftforurenende stoffer og især partikelforurening – ultrafine
       artikler, PM2,5, PM10
  *   Målt luftkvalitet i forhold til grænseværdier og WHO’s retningslinjer
  *   Udvikling i luftkvaliteten i forhold til emissionsudvikling
  *   Geografiske forskelle i Danmark og mellem by og land
  *   Helbredseffekter af luftforureningen og fordeling på forskellige emissionskilder (som brændeovne,
       trafik mv.) og på danske og udenlandske kilder
  *   De samfundsmæssige omkostninger ved helbredseffekter af luftforureningen
  *   Den forventede udvikling i den fremtidige luftkvalitet
  *   En detaljeret beskrivelse af hvordan vi beregner helbredseffekter af luftforurening (EVA-systemet)

Efterfølgende vil overlæge i Lungemedicin Ulla Møller Weinreich kommer med lægefagligt input.

For hvad betyder luftforurening for luftveje?
Er det en helt ny ”opfindelse” der kan være en sammenhæng mellem lungesymptomer og luftforurening?
Hvilke lungesygdomme skal vi have særligt fokus på i forbindelse med luftforurening?
Hvad skal vi være særligt opmærksomme på i denne forbindelse?
Det og meget mere.

Oplægsholdere:
Steen Solvang Jensen PhD og Seniorforsker ved Aarhus Universitet.
Head of Section, Section of Atmospheric Environment, Department of Environmental Science, Aarhus University, Denmark.

Ulla Møller Weinreich
Klinisk Lektor og overlæge i Lungemedicin Lungemedicinsk afd., Aalborg Universitetshospital.

Tid og sted:
Tirsdag den 25. januar kl. 17.00 - 19.00
Hotel Scandic, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst

Der vil efterfølgende blive serveret en let anretning​

Tilmelding via linket her og seneste den 18. januar.
TILMELDINGSLINK


Hvis du har problemer med tilmelding, kan du kontakte Lene Korshøj, mail lbk@rn.dk eller tlf. 22 49 18 86​

Fyraftensmødet planlægges og afholdes i et samarbejde mellem
 Region Nordjylland og Lægeforeningen Nordjylland