Funktionstid efter at seksårsfristen er ophævet
  • Yngre Læger
02. september 2020

Et medlem har stillet os dette spørgsmål:

”Jeg er ved at søge hoveduddannelse men er usikker på, hvilken hoveduddannelse, jeg kan søge? Jeg har hørt, at der er en regel om, at man maksimalt kan være ansat to år på en afdeling, før man bliver ansat i hoveduddannelse. Den regel gjaldt ikke for yngre læger omfattet af seksårsfristen, men nu er seksårsfristen jo heldigvis blevet fjernet. Betyder det så, at jeg nu i stedet er omfattet af en toårsregel?”

Svar
Nej det gør det ikke.

Det er korrekt, at der er en bestemmelse i sygehusoverenskomsten om maksimal funktionsperiode på to år for funktion i samme afdeling, hvor afdelingen indgår som en del af hoveduddannelsen.

For at undgå at de læger, der tidligere var omfattet af seksårsfristen, kommer i klemme, har Yngre Læger og Danske Regioner aftalt at dispensere fra reglerne om to års funktionstid. Du vil derfor ikke blive omfattet af reglen om maksimal to års funktionstid på samme afdeling.

Dispensationen gælder frem til 31. marts 2021, hvor overenskomsterne skal fornys. Det er samtidig aftalt at evaluere ordningen i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2021.

Se mere om funktionstid.