Foruroligende fald i overlevelse efter hjertestop i Region Sjælland
  • Lægeforeningen
19. november 2017

Lægeforeningen er dybt foruroliget over, at andelen af patienter i Region Sjælland, der overlever et hjertestop uden for sygehuset, er faldet med to procentpoint siden 2011. Samtidig har regionen markant færre overlevende efter hjertestop end de øvrige regioner. Det viser nye tal fra Hjerteforeningen. Lægeforeningen finder forskellene i overlevelse uacceptable og opfordrer Region Sjælland til at genindføre de lægebiler, regionen som den eneste af de fem regioner afskaffede i 2011.

Mulighederne for at overleve et hjertestop uden for sygehuset i Region Sjælland er faldet med to procentpoint fra otte til seks procent i perioden fra 2011 til 2014, viser nye tal for Hjerteforeningen. 
Tallene viser samtidig, at de seks procent chance for at overleve i Region Sjællands er markant dårligere i forhold til de andre regioner. Eksempelvis er andelen af overlevende patienter efter hjertestop 14 procent i Region Midtjylland og 13 procent i Region Hovedstaden. 

Genindfør lægebiler

Lægeforeningen finder tallene for Region Sjælland særdeles foruroligende, og det bør være højeste prioriteret for regionen at få belyst, hvad der er årsagerne til de dårlige chancer for at overleve.

”Chancen for at overleve et hjertestop i Region Sjælland er faldet siden 2011, hvor regionen som den eneste af de fem regioner valgte at skrotte lægebiler. Det er veldokumenteret, at lægebiler gør en forskel for patienterne, når det handler om at redde liv i akutte situationer som hjertestop. Derfor opfordrer vi Region Sjælland til at genindføre lægebiler, så man også her kan tilbyde borgerne den samme akuthjælp som i landets øvrige regioner”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Lægebiler tilknyttet alle akutsygehuse

Han peger på, at der bør være knyttet en lægebil til alle landets 21 akutsygehuse - også dem i Region Sjælland. I fem ud af seks situationer, hvor patienter er i livsfare, er der brug for behandling, som kun kan varetages af en læge. 

”Lægebiler kan også sikre, at akutte patienter bliver visiteret til rette sygehusbehandling første gang, og man dermed undgår tvivl om, hvor patienterne skal hen”, siger Andreas Rudkjøbing. 

Behovet for at tilknytte lægebiler til alle landets akutsygehuse er med i et nyt akutudspil fra Lægeforeningen. Udspillet samler 11 forslag fra lægerne til at forbedre den akutte indsats i sundhedsvæsenet.