Forskningsstøtte fra Speciallæge Heinrich Kopps Legat 2018
  • Lægeforeningen Nordjylland
25. juni 2018

Legatets formål er at støtte lægevidenskabelig forskning i Aalborg.

Fra Speciallæge Heinrich Kopps legat er der til uddeling kr. 225.000,00.

Fra Stinne og Martinus Sørensens Fond ydes hertil kr. 50.000,00, således at der i alt til uddeling er kr. 275.000,00.

Ansøgningsfristen er mandag den 1. oktober 2018, kl. 12.00 præcis.

Ansøgningen indsendes til legatets administrator:

Fonden Lægernes Hus i Nordjylland
Rømersvej 10
9000 Aalborg
- i elektronisk form til fonden@dadlnet.dk

Ansøgningen skal indeholde projektbeskrivelse, budget samt til hvilket formål midlerne søges.

Der ydes ikke støtte til kongresrejser, indkøb af IT, egen løn, tryk af publikationer. Der skal aflægges regnskab for tildelt støtte senest 2 år efter bevillingen.

Legatportioner er i størrelsesordenen kr. 25.000,00.

Legatets bestyrelse
-
1.reservelæge Anders Krog Vistisen, udpeget af Lægeforeningen Nordjylland

- overlæge John Bæch, udpeget af Overlægerådet ved Aalborg Universitetshospital

- speciallæge Anne Toftegaard Funding, Aalborg udpeget blandt de praktiserende dermatologer

Ansøgninger bedømmes og indstilles til bestyrelsen af en komite, der består af:
-
Professor, overlæge dr.med., Ph.d., Asbjørn Mohr Drewes

- 1. reservelæge, Bjarne Kjær

- Professor, overlæge, dr.med. Jeppe Hagstrup Christensen

Udpeget af Overlægerådet og Yngre Lægerådet ved Aalborg Universitetshospital.

Evt. yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sekretariatschef Ole Sørensen, fonden@dadlnet.dk eller tlf. 21667734