Forskningslegater til lægevidenskabelig forskning i Nordjylland
  • Lægeforeningen Nordjylland
04. januar 2021

Speciallæge Heinrich Kopps Legat har siden 1985 årligt støttet lægevidenskabelige forskningsprojekter i Aalborg. Christian Sander Danstrup, Eva Futtrup Maksten, Kristina Thorsteinsson og Lasse Mayland Nielsen blev i december 2020 tildelt lagaetet for en samlet sum på kr. 200.000.

Læs pressemeddelelsen her

PRESSEMEDDELELSE

 

December 2020

Støtte til lægevidenskabelig forskning i Nordjylland

Speciallæge Heinrich Kopps Legat, som har til formål at støtte lægevidenskabelig forskning i Aalborg, har for 2020 uddelt forskningsstøtte til 4 læger, der hver har modtaget kr. 50.000,0 i støtte til deres forskningsprojekter. I alt har der været kr. 200.000 til uddeling.

Støtten ydes til sundhedsfaglige forskningsprojekter, der udgår fra Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien i Aalborg, samt Aalborg Universitetet

 

Følgende læger, studerende og forskere indenfor lægevidenskaben har modtaget støtte fra legatet:

Afdelingslæge, Klinisk lektor Christian Sander Danstrup: DNA-forandringer i Hoved-Halskræft – Opsporing og tidlig diagnose ved brug af biomarkører.

Læge, ph.d. studerende Eva Futtrup Maksten: Senfølger efter behandling for kræft i blodsystemet: Tidlig opsporing af neuropati og kognitiv reduktion.

Reservelæge, ph.d. studerende Kristina Thorsteinsson: Bydende vandladningstrang og ufrivillig vandladning blandt børn – skyldes det øget aktivitet i hjernen med manglende blærekontrol til følge?

Forskningsassistent Lasse Mayland Nielsen, Tidlig opsporing af hjerterytme forstyrrelser hos børn og unge med diabetes type 1.

 

Fakta oplysninger:

Speciallæge Heinrich Kopps Legat:

Speciallæge Heinrich Kopps Legat har siden 1985 årligt støttet lægevidenskabelige forskningsprojekter i Aalborg og har siden begyndelsen uddelt i alt ca. 4 mio. kr.

Speciallæge Heinrich Kopp har derudover stiftet en legat til støtte for vanskeligt stillede børn, der har været indlagt på Aalborg Sygehus.

Heinrich Kopp døde i 2016, og legatet har arvet en større formue, som skal anvendes til lægevidenskabelig forskning i Aalborg.

Oplysning om Speciallæge Heinrich Kopps Legat kan fås ved henvendelse til formanden, afdelingslæge Anders Krog Vistisen, anderskrog@gmail.com eller administrator, direktør Ole Sørensen, fonden@dadlnet.dk eller mobil 29271334.