Formandsberetning 2018
  • Yngre Læger
27. november 2018

"Nogle gange har enkelte røster kritiseret Yngre Læger for ikke at være fagforening nok. For ikke at have knyttede næver nok – for ikke at lufte de røde faner nok. Den kritik må kunne forstumme efter i år.

Her har I den-onde-hyleme-mig fået fagforening, så hatten passede - I år har vi nemlig haft OK 18, overenskomstforhandlinger og -stridigheder på de helt store nagler," sådan indledte Camilla Rathcke sin sidste beretning som formand for Yngre Læger på repræsentantskabsmødet i Kolding tirsdag.

Og hun sluttede: "Sammen er vi stærke – hold nu fast i det og kæmp for det. Tak for ordet."

Læs hele talen.