Formand fokuserer på lægelig ledelse og fremtidens overlæge på repræsentantskabsmøde
  • Overlægeforeningen
10. juni 2021

”I visionspapiret Fremtidens Overlæge sætter Overlægeforeningen en ny retning for sundhedsvæsenet. En retning der er styret af vores ønske om høj faglighed, høj kvalitet, og særlig omsorg for de svageste. Den retning kan vi kun sætte, hvis vi ranker ryggen og peger på alt det, vi vil, og alt det vi kan. Det er netop, hvad Fremtidens Overlæge handler om”.

Sådan sagde Overlægeforeningens formand Lisbeth Lintz i sin åbning af repræsentantskabsmødet den 10. juni. Her pegede hun på, at et sted, hvor det er lykkedes at forandre tingene, er ved overenskomstforhandlingerne, som mundede ud i en ny stillingsstruktur og en reform af den lægelige ledelse:

”Det er en reform, som jeg tror vil sætte markante spor i sundhedsvæsenet. Vi vil styrke den lægelige ledelse, fordi vi ønsker et bedre sundhedsvæsen. Det får vi kun, hvis vi driver, udvikler og forbedrer sundhedsvæsenet med afsæt i overlægernes faglighed”

”Det kommer til at kræve meget af Overlægeforeningen, af tillidsrepræsentanterne og af medlemmerne. For regionerne skal jo i realiteten i gang med at skabe en helt ny ledelsesstruktur på lægesiden. Det er en kæmpe opgave, som ikke bliver løst fra den ene dag til den anden. Men det er i den grad en opgave, jeg glæder mig til at være med til at løfte”.

Efteruddannelse

Endelig fremhævede Lisbeth Lintz, at Overlægeforeningen ved overenskomstforhandlingerne fik et vigtigt gennembrud i forhold til efteruddannelse.

”Overenskomsten siger, at vi har ret til 10 dages efteruddannelse om året. Men stadig flere overlæger får ikke den efteruddannelse, de har ret til. Det er et kæmpe problem for sundhedsvæsenet. For hvordan skal vi sikre, at kvalitet og faglighed er i top, hvis vi ikke kan holde os ajour? Uden efteruddannelse bliver vi fortidens overlæger, ikke fremtidens. Det kan regionerne jo også godt forstå. Og derfor blev vi enige om flere forbedringer”, sagde Lisbeth Lintz og nævnte:

  •  at overenskomsten nu slår fast, at det er en gensidig forpligtelse, at alle overlæger har 10 dages årlig efteruddannelse. Det er et fælles ansvar for overlægen og afdelingsledelsen
     
  • at det slås fast, at alle overlæger skal drøfte deres efteruddannelse på den årlige LUS. Her skal chef og overlæge i fællesskab beslutte, hvilken efteruddannelse der er relevant for den enkelte og for afdelingen.
     
  • Og man på LUS skal følge op på, om overlægen gennemfører den efteruddannelse og får det antal dage, der blev aftalt.

”Overlægeforeningen er nu i dialog med de fem regioner om, hvordan bestemmelserne om efteruddannelse føres ud i livet. Det vil vi fortælle mere om, efterhånden som arbejdet skrider frem. Men jeg er rigtig glad for, at vi har fået en fælles forståelse med regionerne om, at udviklingen må og skal vendes”, sluttede Lisbeth Lintz.