Forlig: OUH betaler bod på 280.000 kr. og beklager
  • Yngre Læger
07. februar 2019

Yngre Læger og OUH Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus (OUH) har indgået en aftale om betaling af en bod på 280.000 kr. Beløbet betales, fordi Kirurgisk Afdeling A over en længere periode har planlagt arbejdet for mange yngre læger med for mange arbejdsdage i træk og manglende kompensationsdag ved arbejde på søndage. Situationen har på intet tidspunkt haft nogen indflydelse på patientsikkerheden, fortæller både Yngre Læger og OUH. 
  
Kort fortalt handler sagen om, at tillidsrepræsentanter for Yngre Læger på afdelingen løbende har gjort afdelingsledelsen opmærksom på den manglende overholdelse af beskyttelsesreglerne. Afdelingsledelsen har siden 2016 iværksat forskellige tiltag for at forbedre forholdene. Forliget mellem Yngre Læger og OUH er aftalt på baggrund af Yngre Lægers gennemgang af arbejdsplanerne for perioden februar 2017 – december 2017. 
  
Yngre Læger har besluttet, at bodsbeløbet skal fordeles blandt 41 af de berørte yngre læger, som hver vil modtage en mindre kompensation. Der er for den enkelte læge tale om et symbolsk beløb, men for Yngre Læger er det vigtigt, at boden kommer de berørte læger til gode og ikke organisationen Yngre Læger, som på papiret er den forurettede part i en sag om manglende overholdelse af overenskomsten. 
  
OUH beklager, at der er begået fejl i arbejdstilrettelæggelsen: 
  
 "Veluddannede kirurger hænger ikke på træerne, og derfor har vi haft svært ved at rekruttere. Det betyder, at der simpelthen ikke har været hænder nok, og det har givet problemer i forhold til tilrettelæggelsen af arbejdet. Det er en rigtig ærgerlig situation, som vi er meget kede af. Derfor er jeg også glad for, at Yngre Læger og vi nu er blevet enige om en aftale og har fundet hinanden i forhold til det fremtidige gode samarbejde", lyder det fra lægelig direktør Michael Dall.  
  
Ledende overlæge Claus Christian Vinther, Kirurgisk Afdeling A, fortæller, at der har været udfordringer i forhold til arbejdstilrettelæggelsen på afdelingen, som nu er løst: 
  
”Vi har desværre haft en vakancesituation på afdelingen, som betyder at vi har været underbemandet. Det er en ærgerlig situation, og det er vi rigtig kede af i forhold til medarbejderne. Derfor har vi også lagt mange kræfter i at få løst situationen, og vi har siden 2016 arbejdet med en række handleplaner, som vi nu er ved at få den fulde effekt af. Det betyder helt konkret, at vi f.eks. har tilført flere personaleressourcer til afdelingen, bl.a. ved at oprette ad hoc stillinger og flytte rundt på eksisterende stillinger. Vi har også lukket planlagte aktiviteter, og vi har spredt specielt sommerferien mere ud. Alt i alt betyder det, at vi nu er i stand til at arbejdstilrettelægge mere optimalt end før”, siger han.  
   
Formand for Yngre Læger, Helga Schultz, har løbende fulgt sagen, og udtaler: "Det har været en langvarig proces, og vi er glade for, at sagen nu har fundet sin afslutning. Samtidig er vi også tilfredse med, at der er opnået enighed om en bod, som er en slags markering af, at forholdene på afdelingen i en periode ikke har været i orden. Sagen har samtidig skabt en fokus på vigtige arbejdsmiljøregler, og vi er tilfredse med, at OUH og afdelingsledelsen har gjort en række tiltag, så vi kan kigge fremad", afslutter Helga Schultz.