Forlig om generelle lønstigninger for yngre læger i regionerne
  • Yngre Læger
20. februar 2021

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet er i dag blevet enige om et forlig, der skaber rammerne for overenskomstfornyelsen på det regionale område.

Forliget omfatter også cirka 35.000 akademikere ansat i regionerne, herunder yngre læger.   

Forliget sikrer generelle lønforbedringer på 5,02 pct. over de næste tre år. Det betyder en sikring og lille fremgang i reallønnen.

"Det har været svære forhandlinger, og det er glædeligt, at vi med forliget har sikret en positiv reallønsudvikling samtidig med, at reguleringsordningen også er videreført", lyder det fra Yngre Lægers formand Helga Schultz, som også udtrykker tilfredshed med, at der er afsat midler til konkrete forbedringer af Yngre Lægers egen overenskomst.

Der er således afsat puljemidler på 0,45 pct. til forhandling af organisationernes egne overenskomster, herunder Yngre Lægers overenskomst. 

Forhandlingerne om konkrete forbedringer i overenskomsten for yngre læger gennemføres i den kommende uge.

Som led i det generelle forlig for alle ansatte i regionerne i dag er der udover generelle lønstigninger og puljer til organisationsforhandlinger også aftalt forbedringer af indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø, mulighed for sorgorlov i tilfælde af barns dødsfald samt bedre seniorvilkår.