Forlig for statsansatte sikrer realløn
  • FAS
  • Overlægeforeningen
07. februar 2021

Regeringen har indgået aftale om en treårig overenskomst med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) for statens 195.000 medarbejdere, herunder 80.000 akademikere. Forliget giver en lønstigning på 4,42 pct. til medarbejderne i staten over de næste tre år.

Dermed er den økonomiske ramme for de kommende forhandlinger om nye overenskomster i regioner og kommuner lagt, siger Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen og Foreningen af Speciallæger (FAS).

”Forliget vil efter alt at dømme sikre de offentligt ansattes realløn de næste tre år, da inflationen er meget lav. Men det er som forventet et beskedent resultat, som er stærkt præget af coronakrisens økonomiske følgevirkninger,” siger Lisbeth Lintz.

Aftalen fastholder den reguleringsordning, der sikrer en parallel lønudvikling mellem det offentlige og det private arbejdsmarked. Og der vil som hidtil være mulighed for lokale lønforhandlinger.

Aftalen sikrer højere pension til stats- og vicestatsobducenter, da deres tillæg fremover bliver pensionsgivende.

Med forliget får medarbejdere i staten, der er fyldt 62 år, ret til en årlig seniorbonus på 0,8 pct. af medarbejderens løn. Seniorbonussen indføres som en fleksibel ordning, der betyder, at medarbejderen i stedet kan vælge at få to seniordage om året eller at få konverteret seniorbonussen til pension.

De aftalte lønstigninger udmøntes som følger:

  • 1. april 2021 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,80 pct.
  • 1. oktober 2021 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,30 pct.
  • 1. april 2022 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 1,19 pct.
  • 1. oktober 2022 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,30 pct.
  • 1. april 2023 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 1,48 pct.
  • 1. oktober 2023 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,35 pct.