Forhandlinger om OK18 fortsætter i Forligsinstitutionen
  • Overlægeforeningen
24. marts 2018

Forhandlere fra arbejdsgivere og lønmodtagere i staten, regionerne og kommunerne skal til nye møder i Forligsinstitutionen i den kommende uge. Her gøres endnu et forsøg på at afværge de varslede strejker og lockouten, der kan træde i kraft hhv. 4. og 10. april. Imens forhandler FAS/Overlægeforeningen om nødberedskaber på sygehusene sammen med Yngre Læger, og der har været holdt medlemsmøder og møder for tillidsrepræsentanter i hele landet som led i forberedelserne til en eventuel konflikt. ”Der er bred opbakning til den varslede strejke blandt medlemmerne i hele landet,” siger Lisbeth Lintz.

Hvis den varslede konflikt skal undgås, kræver det, at repræsentanterne for de ansatte og arbejdsgiverne i hhv. staten, regionerne og kommunerne bliver enige om en aftale – eller accepterer, at forligsmand Mette Christensen fremsætter et mæglingsforslag.

Der har været forhandlinger på alle områderne i denne uge, og parterne er indkaldt til nye møder mandag, tirsdag og onsdag i næste uge. Hvis forligsmanden vurderer, at der er mulighed for et forlig, kan hun udsætte konflikten i maksimalt to gange to uger samt fire dage. Hvis hun modsat vurderer, at det ikke er muligt, kan strejkerne træde i kraft 4. april.

FAS/Overlægeforeningen har sammen med Yngre Læger via Akademikerne varslet strejke for ca. 1850 anæstesilæger og radiologer på alle sygehuse og hospitaler, og er derfor i fuld gang med at forhandle nødberedskaber i hele landet.

”Vi er nået langt i tre af de fem regioner, men aftalerne er endnu ikke på plads. Når de er, udsender vi information til medlemmerne. Det er en stor og vanskelig opgave, for på den ene side må konflikten ikke bringe patienternes liv og førlighed i fare, og på den anden side giver en strejke kun mening, hvis den kan mærkes. Derfor er vores mål, at den rammer planlagte undersøgelser og behandlinger, som kan vente,” siger Lisbeth Lintz.

Som led i forberedelserne har FAS/Overlægeforeningen desuden holdt medlemsmøder i alle fem regioner.

”Der har været et fint fremmøde og gode debatter, og jeg er glad for, at vi overalt møder stor forståelse for og opbakning til de fælles OK18-krav og til den varslede konflikt. Det er utroligt vigtigt, at vi sammen med alle andre ansatte i stat, kommuner og regioner står fast på kravet om en aftale, der giver fremgang i reallønnen,” siger Lisbeth Lintz.

FAS/Overlægeforeningen har desuden holdt møder for organisationens tillidsrepræsentanter i hele landet i forlængelse af medlemsmøderne for at klæde TR’erne på til en eventuel konflikt. Tillidsrepræsentanter på alle sygehuse og hospitaler skal møde på arbejde under konflikten, men er fritaget for tjeneste. I stedet skal de fungere som bindeled mellem sygehusene og FAS/Yngre Læger. Desuden kan tillidsrepræsentanterne under konflikt altid kontaktes af medlemmerne, der har spørgsmål i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdet. ​

”Den varslede konflikt er en helt ny situation, som ingen af parterne på sygehusene og hospitalerne har prøvet før. Derfor er det afgørende for os, at vi har et velfungerende netværk i form af vores tillidsrepræsentanter, som kan bringe eventuelle problemer videre til FAS/YL centralt, f.eks. hvis der viser sig at være brug for at justere et nødberedskab,” siger Lisbeth Lintz.