Folketingsvalg: Hvilke visioner har partierne for almen praksis?
  • PLO
08. maj 2019

Der er udskrevet valg til Folketinget til afholdelse den 5. juni. PLO vil i valgkampen sætte fokus på partiernes visioner for almen praksis og på, hvad der kan gøres for at løse manglen på praktiserende læger.

PLO har bedt repræsentanter for alle de ni partier, der i dag er repræsenteret i Folketinget, om at svare på tre konkrete spørgsmål om deres visioner for almen praksis.

Videoerne med de ni partiers svar på spørgsmålene vil løbende blive publiceret på PLO’s facebookside Bevar Familielægen – siden vil dagligt blive opdateret med en ny video helt frem til slutningen af valgkampen.

De tre spørgsmål, partierne er blevet bedt om at svare på, er:

- Hvad er det bedste og det værste ved dansk almen praksis?
- Hvad mener dit parti, der skal gøres ved manglen på praktiserende læger?
- Mener dit parti, at det bør være de praktiserende læger, der står for at drive lægevagten, og bør patienterne få en praktiserende læge i røret, når de ringer om akut sygdom uden for egen læges åbningstid?

Du kan følge med her: https://www.facebook.com/Bevar-familiel%C3%A6gen-358987027523554/?epa=SE...