Første dialogmøde om mulig fusion
  • Yngre Læger
11. september 2020

”Sammen kan vi mere end hver for sig. Vi kan bruge ressourcerne bedre, styrke medlemsservice og stå stærkere overfor arbejdsgivere og beslutningstagere”.

Sådan indledte formand for Yngre Læger Helga Schultz det første fælles dialogmøde om en mulig fusion mellem Overlægeforeningen og Yngre Læger, der løb af stablen i Århus torsdag aften.

”Det enkelte medlem vil få hjælp af et sekretariat, der både har ekspertise og viden, der går på tværs. Vores tillidsrepræsentanter vil stå stærkere, fordi en fusion vil styrke samarbejde og koordinering. Og når vi forhandler overenskomster og aftaler, kan vi bedre modstå pres fra arbejdsgiver og kæmpe for vores krav”, fortsatte Overlægeforeningens formand Lisbeth Lintz og understregede, at en fusion ikke ændrer på de overenskomster og den repræsentation af tillidsrepræsentanter for de to grupper, vi har i dag.

Efter en kort introduktion, var der spørgsmål og kommentarer fra salen. Dem var der mange af. Både om bekymringer og muligheder.

Fælles udfordringer og dagsordener

Flere medlemmer pegede på, at mange ansatte læger oplever de samme udfordringer og derfor vil stå stærkere i samme foreningen. For eksempel sagde en: ”Jeg ser de stærkeste udfordringer indenfor arbejdsvilkår og arbejdsmiljø: Skal vi arbejde så meget? Kan vi holde til det? Arbejdsmiljø, trivsel og uddannelse fylder for lidt. Det vil være bindeleddet i en fusion”.

Og et andet medlem fulgte trop: ”Vi deler mange vilkår i dag, og vi deler mange mærkesager. For eksempel er uddannelse en fælles dagsorden”.

Også et medlem fra de ledende overlæger så flere fordele ved en fusion: ”Fusionen giver mulighed for at se på tværs fra den unge nye læge til den ledende overlæge. Det er en styrke, at vi kan samle hele a- og b siden. Det giver potentiale, at vi indbyrdes drøfter tingene”.

Afdelingslæger og overlæger

Især snitfladen mellem afdelingslæger og overlæger fyldte meget i debatten:

”Hvordan sikrer vi, at afdelingslæger ikke drukner i en fusion? Det kan give udfordringer, at vi har forskellige overenskomster. Hvordan trækker vi på samme hammel?”, spurgte en afdelingslæge og en overlæge fulgte op:

”Regionerne ønsker få ledende overlæger, og så er resten ’fagspecialister’. Hvis vi fusioner, vil de se det som, at vi alle sidder på b-siden (medarbejdersiden i modsætning til lederne, red.). Som at vi alle er en samlet gruppe speciallæger på overlæge-vilkår men uden overlægeløn”.

Lisbeth Lintz svarede: ”Det er vigtigt at fastslå, at overenskomsterne ikke bliver lavet om pga. en fusion. Og at antallet af overlæger alene er noget arbejdsgiver beslutter. Uafhængigt af en fusion, vil der stadig være en gruppe overlæger og en gruppe afdelingslæger. Lige nu forsøger vores modpart at spille os ud mod hinanden”.

”En ting er sikkert: Det forbliver ikke status quo. Så er spørgsmålet, hvordan vi står stærkest, når vi skal håndtere og påvirke de forandringer, som kommer. Og når vi skal overbevise arbejdsgiver om, at der også i fremtiden er brug for gode karriereforløb og for overlæger. Vi tror, at vi vil stå stærkest sammen, og at en fusion vil være en styrke både for afdelingslægerne og for overlægerne”.

En fagforening – flere overenskomster og en standsforening

”Hvordan vil vi stå stærkere i en fælles organisation, men med to overenskomster?”, lød et spørgsmål.

Helga Schultz: ”Noget kan vi bedre løse, fx gennem tættere samarbejde mellem tillidsrepræsentanter. Også centralt vil det betyde, at vi rykker tættere sammen. Selv om vi samarbejder rigtig meget i dag, så repræsenterer vi stadig hver vores gruppe. Som én organisation vil vi bedre kunne stå sammen om at modstå pres fra arbejdsgiver, og vi vil solidarisk kunne beslutte at beskytte grupper af medlemmer, der måtte komme i klemme”.

”I taler om solidaritet – hvad med dem, som ikke skal med. Er det solidaritet?”, lød et spørgsmål.

Lisbeth Lintz: ” Hvorvidt de enkelte foreninger, som i dag er en del af Foreningen af Speciallæger vil med i en ny fælles forening, er en beslutning vi skal tage sammen. I dag drøfter vi en fusion med mellemmer i Yngre Læger og i Overlægeforeningen. I november er der planlagt møder med ansatte læger i stat, kommune og på universiteter og vi er i dialog med de lægelige chefer og med de privatansatte læger.”.

Helga Schultz: ”I forhold til Lægeforeningen så er vi sikre på, at vi både kan skabe en stærk fagforening for ansatte læger og fortsat have en stærk standsforening. Vores udgangspunkt er, at hvis vi kan styrke vilkårene for to tredjedele af alle læger ved at skabe en stærk fælles fagforening, så skal vi gøre det. Vi er i tæt dialog med både Lægeforeningen og PLO”.

Beslutning er ikke taget endnu

”Man kan godt føle, at beslutningen er taget. Eller at bestyrelserne i hvert fald er overbeviste. Hvad er jeres overvejelser? Ser I slet ingen ulemper?”, lød et spørgsmål.

Helga Schultz: ”Når vi har sat gang i processen og er kommet så langt, så er det fordi vi ser fordele ved en fusion. Men selvfølgelig er der udfordringer. Det er bl.a. dem, vi gerne vil tale med jer om, så vi finder de bedste svar og løsninger”.

Lisbeth Lintz: ”Det eneste bestyrelserne har besluttet at igangsætte den undersøgelse af en mulig fusion, vi er i gang med også på mødet her. Det er med stor omhu, at vi har tilrettelagt en demokratisk proces, hvor vi nu har mulighed for at inddrage alle, og hvor begge vores repræsentantskaber af to omgange skal stemme for, hvis fusionen skal gennemføres”.

Kom til dialog møde nær dig – eller vær med når vi streamer den 17. september

Husk at du også kan tilmelde dig dialogmøde i din region eller du kan tilmelde dig streaming af mødet i København på torsdag den 17. september. Få overblik over møderne og tilmeld dig her.