Følgevirkninger af covid-19 rammer også yngre læger
  • Yngre Læger
28. juni 2021

Godt og vel hver 10. medlem af Yngre Læger havde frem til slutningen af februar været smittet med corona. Og næsten halvdelen af dem fik efter endt sygdomsforløb følgevirkninger. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Yngre Lægers.

Lægernes sygemeldinger pga. af corona har kunnet mærkes på landets hospitalsgange  og i almen praksis, hvor 11 procent af de yngre læger frem til slutningen af februar havde været smittet med corona. Næsten halvdelen af dem oplevede følgevirkninger – for 14 procents vedkommende varede følgevirkningerne i mere end et halvt år.

”Det gør et stort indtryk på mig, at så mange medlemmer af Yngre Læger har eller fortsat døjer med følgevirkninger af en sygdom, som mange har pådraget som følge af deres arbejde. Vi kan se, at der er langt flere læger, der har været smittet med corona end resten af befolkningen. Og at der er flest blandt de læger, der har haft direkte kontakt med covid-19 patienter, der er blevet smittet.”

”Det kommer bag på mig at omkring halvdelen af de smittede yngre læger har eller fortsat døjer med følgevirkninger. Læger kan have en tendens til at bagatellisere egen sygdom og det er uhensigtsmæssigt,” siger Helga Schultz og fortsætter:

”En del har oplevet, at det kan være svært at vende tilbage til arbejdet og klare så meget, som man kunne før, hvor arbejdspresset mange stedet betyder, at man må give sig 120 procent. Det er hårdt at rejse sig fra coronasengen og starte med en 12 timers vagt i fuld fart. Det bliver arbejdsgiverne nødt til at tage alvorligt og sikre, at man kan vende tilbage efter endt sygdom på vilkår, der tager hensyn til, at kræfterne måske er færre.”

Yngre Læger peger på, at det er vigtigt, at man som læge og anden sundhedsansat altid anmelder corona som en arbejdsskade. Men undersøgelsen fra Yngre Læger viser, at det langt fra er alle, der har gjort det. Mere end halvdelen - 54 procent - af de smittede læger har ikke anmeldt covid som en arbejdsskade.

”Jeg kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at alle sundhedsansatte anmelder corona som en arbejdsskade. Også selvom man ikke ved præcis hvor, man er blevet smittet,” siger Helga Schulz og understreger, at corona stadig er en ny sygdom, hvor ingen kender det præcise omfang af senfølger.

3.638 yngre læger har deltager i undersøgelsen, der fandt sted i perioden 9.-28 februar 2021.

Undersøgelsen øvrige resultater:

- 11 % af de yngre læger havde i slutningen af februar været smittet med corona
- Af de yngre læger, har haft corona, har 17 % haft svære symptomer. 74 % har haft lette symptomer. 9 % har ikke haft symptomer.
- 24 % af de læger, der har haft følgevirkninger af covid-19 har haft det under en måned. 47 % i 1 til 3 måneder, 14 % i 4 til 6 måneder, 6 % i 7 til 9 måneder og 8 % i mere end 10 måneder.
- 54 % af de deltagere i undersøgelsen, der har haft corona, har ikke meldt det som en arbejdsskade
- 27 % af de yngre læger, der deltager i medlemsundersøgelsen, har haft direkte kontakt med covid-19 patienter
- 9 ud af 10 yngre lægers arbejdsforhold har i en eller anden form været påvirket af coronapandemien

Læs undersøgelsen her