Følg reglerne for brug af værnemidler
  • Overlægeforeningen
25. marts 2020

Flere steder i landet kæmper sygehuse og hospitaler med mangel på værnemidler som ansigtsmasker, visirer og håndsprit, der er vigtige i kampen mod coronavirus. Seneste meldinger tyder på, at der forsyninger på vej, som kan afværge en alvorlig mangelsituation.

”Men indtil da er det afgørende, at vi følger myndighedernes råd og ikke udsætter hverken patienterne eller os selv for unødig smitterisiko,” siger Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz.

Lægemiddelstyrelsen meddelte for to dage siden, at sundhedsvæsenet risikerer at løbe tør for værnemidler.. Samtidig blev det understreget, at alle myndigheder lige nu gør deres yderste for at skaffe forsyninger hjem.

Og den indsats ser nu ud til at virke. Region Midtjylland har meddelt, at den har købt værnemidler nok til at dække det meste af Danmarks behov i mindst en måned, primært handsker, kitler, visirer og kirurgiske masker. Det eneste, som der stadig mangler leverancer på, er FFP3-maskerne med ventiler og filtre, hvor produktionen globalt stadig har problemer med at følge med.

De nye forsyninger ventes at kunne være fremme om ca. en uge. Men situationen gør det under alle omstændigheder nødvendigt at bruge de eksisterende værnemidler med omtanke uden at gå på kompromis med sikkerheden, siger Lisbeth Lintz.

”Det er helt afgørende, at vores sundhedsvæsen fortsat i de kommende uger er klar til at behandle et stort antal patienter med COVID-19. Det kræver, at vi  relevant beskytter både patienterne og medarbejderne.  Hvis medarbejdere i sundhedsvæsenet udsættes unødigt for smitte, vil det i alvorlig grad svække mulighederne for at give patienterne den helt nødvendige behandling. Derfor er det vigtigt, at vi holder os opdaterede og følger myndighedernes rådgivning og vejledning,” siger Lisbeth Lintz.

Hun understreger, at det er afgørende, at regionerne og de statslige myndigheder fastholder indsatsen for at skaffe alle nødvendige værnemidler.

Myndighedernes retningslinjer:

Lægemiddelstyrelsens anbefalinger findes her:

https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/infektionshygiejniske-retningslinjer-for-covid-19

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for COVID-19, herunder brug af værnemidler, findes her:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer-marts/Retningslinje_sundhedsvaesen_COVID-19_12_03_20.ashx?la=da&hash=5D9780785B76216F12BE11BDAA79126F502D5B7F