Flyt ansvaret for misbrugsbehandlingen til regionerne
  • Lægeforeningen
19. september 2017

I mange kommuner er den sundhedsfaglige kvalitet i behandlingen af mennesker med et alkohol- eller stofmisbrug for dårlig. Lægeforeningen opfordrer regeringen til at lade regionerne overtage ansvaret for misbrugsområdet.

Lad regionerne overtage ansvaret for at behandle mennesker, som har et misbrug af alkohol eller stoffer. Sådan lyder opfordringen fra Lægeforeningen til regeringen i et nyt forebyggelsesudspil om alkohol. 

”Der er for stort et antal kommuner, som ikke gør det godt nok, når det gælder behandlingen af alkohol- eller stofafhængige. Forskellen på, hvad de enkelte kommuner kan tilbyde af behandling, er for stor, og flere kommuner kan ikke leve op til de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen stiller til god kvalitet og brug af videnskabeligt underbyggede metoder i alkoholbehandlingen.”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen. 

Misbrugsbehandling og psykiatri under samme tag

Samtidig peger han på den helt særlig udfordring der er med patienter, som både har en psykisk sygdom og et misbrug. 

”Når behandlingen af den gruppe af patienter foregår to forskellige steder, som den gør i dag, hvor kommunerne har ansvaret for misbrugsbehandlingen, mens den psykiatriske behandling sker i regionerne, er der en stor risiko for, at patienterne falder ned mellem to stole. Man bør samle behandlingen under samme tag i regionerne, så man kan sikre en høj faglighed og den sammenhæng i behandlingen, som gør, at man kan hjælpe borgerne ud af deres misbrug”, siger Andreas Rudkjøbing.

Kommuner for små til specialiseret behandling

Lægeformanden peger også på, at det er et stort problem, at mange kommuner ikke råder over specialiserede sundhedsfaglige kompetencer. 

”Når behandlingen er spredt ud på 98 kommuner, kan mange af kommunerne ikke tilbyde den specialiserede behandling, som er så afgørende for at kunne hjælpe gruppen af mennesker, som både har en psykisk sygdom og lider af et misbrug” siger Andreas Rudkjøbing.

Alkoholbehandling skal forbedres her og nu

Lægeforeningen understreger samtidig, at der er behov for handling her og nu, hvor kommunerne fortsat har ansvaret for alkoholbehandlingen.  Den peger på, at det bør være obligatorisk for kommunerne at screene misbrugere for psykiske og fysiske lidelser.

”Kun 40 procent af kommunerne screener, om patienter med et alkoholmisbrug også har andre sygdomme - og det på trods af, at de har en stor risiko for at udvikle psykiske og somatiske sygdomme. Det betyder, at mange ikke kommer i behandling for lidelser, som i nogle tilfælde kan kræve akut behandling. Eksempelvis, hvis en patient er selvmordstruet.” siger Andreas Rudkjøbing.

 Lægeforeningen foreslår også, at Sundhedsstyrelsen udarbejder obligatoriske minimumsstandarder for alle behandlingstilbud, og at alle tilbud skal have en læge tilknyttet. 

Afsæt flere ressourcer

Grundlæggende understreger Lægeforeningens formand, at det er nødvendigt at afsætte flere ressourcer til behandlingen af patienter med et misbrug af alkohol.

”Alkoholbehandlingen skal forbedres og patienterne skal tilbydes ensartede tilbud af høj kvalitet uanset hvor de bor. Bedre behandling af alkoholmisbrug kan også forebygge en række af de følgesygdomme, som giver store merudgifter i sundhedsvæsenet. En mere effektiv indsats for alkoholmisbrugere kan virkelig betale sig”, siger Andreas Rudkjøbing. 

Fakta - danskerne drikker for meget:
En halv million danskere har et skadeligt alkoholforbrug og 147.000 er afhængige. 

Mindst 3.000 danskere dør hvert år som følge af alkohol. 

122.000 børn og unge vokser op i familier med alkoholproblemer. 

Overforbruget af alkohol koster det danske samfund mindst 13 mia. kr. om året.