Flere skal have adgang til hurtig udredning hos praktiserende psykiatere
  • Lægeforeningen
19. december 2017

Patienter med tegn på depression eller angst venter alt for lang tid på at komme til en psykiater, når de bliver henvist fra deres praktiserende læge. Lægeforeningen opfordrer alle regioner til at indgå aftaler med praktiserende psykiatere, så patienter får hurtig adgang til at blive udredt og komme i behandling.

Cirka 20 uger. Så lang tid er den gennemsnitlige ventetid hos de praktiserende speciallæger for patienter med tegn på f.eks. depression, stress eller angst. Selv om patienterne ikke er akutte, så kan ventetiden betyde, at de kan få det værre, hvis de ikke kommer i behandling.

Det er derfor nødvendigt, at den gruppe af patienter får tilbud om at blive undersøgt tidligere, så man kan finde ud af, om de har brug for behandling, mener Lægeforeningen.

”Det er en stor gruppe af patienter, som risikerer at blive rigtigt syge, hvis ikke de får hjælp. Vi opfordrer regionerne til at indgå aftaler med de praktiserende psykiatere, som med kort varsel skal tage patienten ind, foretage en udredning og give et forslag til det videre forløb”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Godt eksempel fra Odense

Som et eksempel på en aftale om hurtig udredning peger lægeformanden på den aftale, som Region Syddanmark og de praktiserende psykiatere i Odense Kommune har indgået.

”Hvis en af kommunens patienter opsøger sin praktiserende læge med tegn på en depression, angst, stress eller en spiseforstyrrelse, så kan lægen henvise til en praktiserende psykiater, der indenfor tre uger skal tage imod patienten, foretage en udredning og komme med forslag til det videre forløb”.

Andreas Rudkjøbing forklarer, at forslagene f.eks. kan være konkret vejledning til patientens praktiserende læge om, hvordan patienten skal behandles. Psykiateren vil også vurdere, om patienten kan behandles færdig hos den praktiserende læge, eller om patienten bør henvis til behandling hos en praktiserende psykiater, psykolog eller til hospitalspsykiatrien.

”Aftalen på Fyn kan være med til at mindske ventetiden for patienter, som kan risikere at få det værre, hvis de ikke kommer i behandling. Jeg vil opfordre alle regioner til at udbrede det gode eksempel fra Odense, så langt flere patienter får mulighed for at blive udredt og komme i behandling”, siger Andreas Rudkjøbing”. 

Det nye udspil fra Lægeforeningen indeholder i alt ni forslag til at forebygge psykiske lidelser og forbedre danskernes mentale sundhed. Ud over forslagene om hurtigere adgang til praktiserende psykiatere har udspillet blandt andet også fokus på skolens rolle i at sikre børn og unges mentale sundhed og på at hjælpe familier med psykisk sygdom.