Flere meddelelser og konsultationer i almen praksis
  • PLO
18. december 2019

Flere henvisninger, recepter og laboratorierekvisitioner. Antallet af digitale meddelelser i almen praksis til og fra resten af sundhedssektoren er steget markant i de senere år. Også antallet af konsultationer er steget. Det viser en ny PLO Analyse.
 

I 2018 blev der sendt mere end 81 mio. meddelelser til og fra de praktiserende læger – det er 29 mio. flere end i 2011. Særligt er antallet af modtagne epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie, steget. Her er det specielt epikriser fra sygehusene, der er i vækst.

Antallet af konsultationer er også steget de seneste år og ligger nu på 51,1 konsultationer pr. dag.

Samlet set bruger de praktiserende læger næsten 80 pct. af deres tid på patientrelateret arbejde.

Flere meddelelser og konsultationer i almen praksis

Læs hele analysen her