Flemming Bro modtager årets Mahlerpris
  • PLO
12. november 2018

Mahlerprisen, de praktiserende lægers ærespris, går i år til professor ved Aarhus Universitet og praktiserende læge, Flemming Bro. Valget af Flemming Bro begrundes især i, at han gennem mange år har bidraget til at udvikle forskningen i almen medicin, blandt andet på kræftområdet.

Begrundelsen for valget af Flemming Bro, der er professor ved Aarhus Universitet og praktiserende læge, er, at han gennem mange år har været en vigtig bidragyder til at udvikle forskningen i almen medicin.

"Flemming Bro er en dygtig formidler af viden særligt i forhold til implementering og organisationsudvikling. Han har som forsker stadigt benene solidt plantet i en praksis og kender til hverdagen og kontakten med patienterne og de udfordringer, den praktiserende læge har. Det kvalificerer hans forskning, så den bliver praksisnær. Man kan mærke, at Flemming også inspireres fra hverdagen og er nysgerrig og tager ideer med derfra", siger formand for DSAM, Anders Beich, om årets prismodtager.

Via sin tilknytning til Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus og sit virke som praktiserende læge har Flemming Bro bygget bro mellem forskning og kvalitetsudvikling i almen praksis, eksempelvis på kræftområdet.

Indsatserne har blandt andet omfattet udvikling af efteruddannelsestilbud, et samarbejdsprojekt om kontrol og efterbehandlingsforløb for patienter med prostatacancer og udarbejdelse af arbejdsredskaber til de praktiserende læger, som bliver anvendt i flere regioner.

"Flemming Bro er også en vigtig spiller og formidler i forhold til de nye kvalitetsklynger. De skal etableres som udvikling nedefra fra græslaget, det ved Flemming Bro om nogen - med afsæt i de erfaringer, der er gjort i andre lande. Flemming Bro er således en uvurderlig brobygger mellem forskning og kvalitetsudvikling og mellem udvikling i praksis og udvikling i kvalitetsklynger", siger Anders Beich.

Hør DSAM's formand, Anders Beich fortælle, hvorfor han glæder sig til at give Mahlerprisen til lige netop Flemming Bro:

Fakta om prisoverrækkelsen

  • Prisoverrækkelsen fandt sted d. 12. november 2018 i Bella Center, København, i forbindelse med åbningen af den store efteruddannelsesuge, ’Lægedage’, for praktiserende læger og deres praksispersonale.
  • Flemming Bro blev indstillet til Mahlerprisen af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Midtjylland.

Fakta om Mahlerprisen

  • Mahlerprisen er de praktiserende lægers ærespris.
  • Mahlerprisen uddeles af PLO - Praktiserende Lægers Organisation og DSAM – Dansk Selskab for Almen Medicin.  
  • Mahlerprisen er opkaldt efter Dr. Halfdan Mahler, der var generalsekretær for WHO i 1973-88.
  • Prisen tildeles hvert år en praktiserende læge, der har ydet en særlig indsats for at fremme praksissektorens deltagelse i enten det forebyggende arbejde i Danmark, inden for kvalitetsudvikling eller inden for undervisning, som profilerer almen praksis.
  • Det er 28. gang, at prisen uddeles.

De seneste prismodtagere er:
2017 Anna Weibull
2016 Jens Parker
2015 Niels Bentzen
2014 Jesper Lundh
2013 Thomas Drivsholm
2012 Torben Hellebek

Med prisen følger 35.000 kr.