Finanslovsforslag løfter ikke sygehusene ud af krisen
  • Overlægeforeningen
31. august 2017

De ekstra midler til sundhedsområdet på næste års finanslov løfter ikke sygehusene ud af de udfordringer, de står i, lyder det fra Sygehussamarbejdet og Lægeforeningen.

Finanslovsudspillet vil ikke løse de dybe problemer, som sygehusene står i. Forslaget indeholde ikke direkte nye penge til sygehusene, der også fortsat vil være underlagt det såkaldte produktivitetskrav, som betyder, at sygehusene hvert år skal levere to procent mere aktivitet uden at få tilført flere ressourcer. Det ærgrer Lægeforeningen og Sygehussamarbejdet – der består af Sundhedskartellet, Overlægeforeningen, Yngre Læger, FOA og HK Kommunal.

To-procent-kravet har haft sin tid, men i dag er det med til at forhindre, at patienterne får den behandling, som de har krav på. Det ændrer finanslovsforslaget ikke på. Sygehussamarbejdet og Lægeforeningen opfordrer derfor regeringen til at lytte til arbejdsgiverne, medarbejderne og det flertal på Christiansborg, som mener, at to-procents-kravet er skadeligt for patienter og ansatte og bør afskaffes. I stedet for at have fokus på kvantitet skal vi kigge på kvalitet og hvordan vi gør det rigtige for hver patient.

Ansatte på sygehusene har gang på gang berettet om konsekvenserne af to-procent-kravet. Alle er enige om, at kvaliteten af pleje og behandling forringes, og at to-procent-kravet opleves som en skjult besparelse. Senest har samtlige afdelingsledelser på Rigshospitalet samstemmende udtalt, at der er et klart misforhold mellem opgaver og ressourcer, som går ud over patienterne. I disse og de kommende år vil der desuden komme markant flere ældre og børnetallet er også i stigning. Skal sygehusene følge med denne demografiske udvikling alene, vil det koste op imod én milliard kroner årligt. Derudover kommer det pres, der følger af nye behandlingsmuligheder, dyrere medicin mm.

Sygehussamarbejdet repræsenterer mere end 100.000 ansatte på de danske sygehuse.