Finanslov: Læger er dybt bekymrede over tolkegebyrer
  • Lægeforeningen
11. december 2017

Lægeforeningen forudser alvorlige konsekvenser, hvis flygtninge og indvandrere efter tre års ophold i Danmark skal betale gebyr for tolkebistand. Det vil gå ud over de svageste, typisk de dårligst uddannede og de mindre bemidlede.

Lægeforeningen ser med stor bekymring på, at regeringen og Dansk Folkeparti i den nye finanslovsaftale bebuder, at de vil indføre gebyr for tolkning for flygtninge og indvandrere, som har været bosat i Danmark i mere end tre år. 

"Vi frygter, at et gebyr vil få nogle af de svageste udenlandske patienter, som ofte er dårligt uddannede og med få midler, til ikke søge hjælp i sundhedsvæsenet.  Det kan få alvorlige konsekvenser for patientsikkerheden, og derfor vil vi opfordre til at genoverveje dette forslag", siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Bedre kvalitet i tolkningen

Han er til gengæld positiv over for, at regeringen og Dansk Folkeparti vil afsætte midler til fællesregionalt center for akut videotolkning og en certificeringsordning for tolkning inden for sundhedsvæsenet.

"Det er meget velkomment, at politikerne tager det alvorligt, at der er tolke i sundhedsvæsenet, som ikke leverer den nødvendige kvalitet. Det er godt, at der nu tages initiativ til at komme det problem til livs. Præcis tolkning er helt afgørende for at kunne give en stor gruppe patienter den rigtige behandling", siger Andreas Rudkjøbing.