Finanslov 2020: Tiltrængt løft til psykiatrien
  • Yngre Læger
03. december 2019

Forligspartierne bag det kommende års finanslov er enige om at tilføre 600 millioner kroner til psykiatriområdet til næste år. Et tiltrængt løft, der vil komme de aller svageste i vores samfund til gode, mener Yngre Lægers formand.

”Psykiatrien har været nødlidende i mange år, og det er her, at ulighed i sundhed slår tydeligst igennem. Eksempelvis dør psykisk syge borgere mange år tidligere end borgere uden en psykisk sygdom. Jeg er derfor glad for, at man på Christiansborg nu endelig vælger at give et løft til psykiatrien. Det er i den grad tiltrængt,” siger Yngre Lægers formand, Helga Schultz.

Løftet på de 600 millioner kroner til psykiatrien – hvoraf størstedelen skal gå til en generel styrkelse af kapaciteten og forbedring af normeringerne – slår også for alvor fast, at finansieringen af psykiatrien er et finanslovsanliggende og ikke noget, der skal komme i dryp via forskellige puljer.

”I mange år er en del af psykiatrien blevet finansieret via satspuljer og andre midlertidige puljer. Men det hører ingen steder hjemme. Psykiatrien skal naturligvis – lige som den somatiske del af sundhedsvæsenet – finansieres via finansloven,” siger Helga Schultz og fortsætter:

”Finanslovens løft af psykiatrien er første skridt på vejen. Nu ser vi frem til at se, hvordan den bebudede 10-års plan for genopretning af psykiatrien kommer til at se ud. Et arbejde, vi som læger gerne deltager i.

Også afgiftsstigningerne på tobaks- og nikotinprodukter hilses velkommen af Yngre Læger.

”Det er afgørende, at politikerne gør alt, hvad de kan for at få unge til at lade være med at begynde at ryge. Så selvom jeg som læge gerne så, at priserne bliver endnu højere, så er dette et godt skridt på vejen,” siger Helga Schultz.