Feriegodtgørelse og den nye ferieaftale
  • Yngre Læger
03. september 2019

Et medlem har stillet os dette spørgsmål:

"Jeg kan se på min lønsedler, at siden 1. januar 2019 har jeg kun fået 12,5 % i feriegodtgørelse. Det plejer at være 12,95 %. Jeg har spurgt lønkontoret, og de siger, det skyldes den nye ferielov. Betyder det, at vi fremover kun får 12,5 % i feriegodtgørelse? Hvad sker der med de 0,45 %?”

Svar
Du vil fortsat få udbetalt 12,95 % af din løn.

De 12,5 % får du, når du holder ferie.

Den forhøjede feriegodtgørelse på 0,45 % vil du få udbetalt den 1. maj eller i forbindelse med fratræden.

Det skyldes, at de nye regler om samtidighedsferie kun omfatter de 5 ferieuger og feriegodtgørelsen på 12,5 %, mens den 6. ferieuge og den forhøjede feriegodtgørelse på 0,45 % fortsat følger de gamle regler om et optjeningsår og et afholdelsesår.

Læs mere om den nye ferieaftale på yl.dk