Ferie til afholdelse inden ferieårets udløb
  • Yngre Læger
23. september 2021

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: 

Jeg skiftede stilling den 1. oktober og har 4 ugers ferie stående. Jeg vil selvfølgelig gerne afholde alle ugerne inden udgangen af i år. Min arbejdsgiver siger, at jeg kun kan holde 2 ugers ferie, men ikke de sidste 2 uger. Dem mener min arbejdsgiver, at jeg skulle have holdt i min tidligere stilling. Mister jeg så bare de sidste 2 ugers ferie? 

Svar: 

Nej, det gør du heldigvis ikke. Reglerne om ferie er sådan, at man ikke kan give afkald på at holde ferie. Derfor har du ret til at få al din optjente ferie i ferieåret afholdt inden udgangen af dette (den 31. december 2021).

Det er din arbejdsgiver, der beslutter, hvornår din ferie placeres, men dette skal så vidt muligt ske i overensstemmelse med dine ønsker. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så skal det være begrundet i driften. 

Får du afslag på dit ønske om placering af din ferie, så må din arbejdsgiver komme op med et forslag til, hvornår det så kan lade sig gøre at holde ferien inden ferieåret udløber.

Man kan vælge at få den 5. ferieuge udbetalt ved udgangen af ferieåret, hvis man ikke har nået at afholde den. Det er dog din beslutning og ikke din arbejdsgivers. Der er også mulighed for at aftale med sin arbejdsgiver, at man overfører ugen til et efterfølgende ferieår. Skifter man i den situation stilling, inden man har nået at afholde ferieugen, så kan feriepengene for disse dage udbetales. 

Ferie tæller ikke med som fravær, når man skal opgøre fraværsprocenten i en uddannelsesstilling. Man skal dog være opmærksom på, at hvis man har meget ferie stående, så kan det betyde, at man ikke kan nå at opfylde uddannelseskravene, hvorved ens uddannelse vil blive forlænget.

Læs mere om ferie: 

Ferie som regionsansat yngre læge
Ferie som statsansat yngre læge