Ferie i det nye ferieår
  • Yngre Læger
20. november 2019

Et medlem har stillet os dette spørgsmål:

"Jeg har læst, at vi får en ny ferieaftale fra den 1. september 2020, men at den allerede har virkning fra den 1. maj 2020. Jeg plejer at holde fire ugers sommerferie i august- september. Kan det stadig lade sig gøre?”

Svar
Ja, det kan det godt.

Den periode, hvor du ønsker at holde ferie, er det såkaldte miniferieår, der går fra 1. maj 2020 – 31. august 2020. Da hovedferien dækker perioden 1. maj – 30. september, kan du godt holde ferien i september. Du har ret til at holde ferien i perioden 1. maj 2020 – 30. september 2020.

Du har følgende tre muligheder for at holde ferie i miniferieåret:

  1. Du har optjent ret til at afholde 16,64 feriedage i perioden (du optjener 2,08 feriedag pr. måned). Under ferien bruger du den feriegodtgørelse, du har optjent i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019.
  2. Du kan bruge den 6. ferieuge. Den 6. ferieuge kan afholdes som hidtil i perioden 1. maj 2020 – 30. april 2021. Her bruger du den godtgørelse på 2,5 %, som du har optjent af din ferieberettigede løn i kalenderåret 2019.
  3. Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du overfører ikke afholdt ferie fra ferieåret 1. maj 2019- 30. april 2020 til afholdelse i miniferieåret. Du skal være opmærksom på, at overførsel af ferie forudsætter, at du har aftalt det med din arbejdsgiver. Og en ny arbejdsgiver vil ikke være forpligtiget af en eventuel aftale.

Se mere om ferie.