FAS vinder sag om afskedigelse af overlæge
  • FAS
  • Overlægeforeningen
26. marts 2019

En arbejdsgiver kan ikke afskedige en overlæge, der har forsømt nogle forpligtelser på grund af meget pressede arbejdsforhold uden først at have givet en advarsel. Det har et afskedigelsesnævn vurderet i en sag, som FAS har vundet for et medlem.

FAS har på vegne af et medlem vundet en sag i et afskedigelsesnævn. I sagen var en overlæge blevet afskediget med den begrundelse, at overlægen havde tilsidesat forpligtelser i stillingen.

Men det er ikke grundlag nok for en afskedigelse uden først at give en advarsel. Det har FAS nu fået medhold i, efter et afskedigelsesnævn har vurderet afskedigelsen som usaglig. Medlemmet har derfor fået en godtgørelse for urimelig afskedigelse.

”Jeg er glad for, at vi i FAS har fået afskedigelsesnævnets ord for, at det er en usaglig afskedigelse, hvis en overlæge bliver afskediget pga. forsømmelser, der skyldes pressede arbejdsvilkår, når ikke der forinden er givet en advarsel. Det er helt urimeligt, at vi bliver udsat for så presset en hverdag, at det ikke er muligt at opfylde sine forpligtelser. Det er derfor afgørende, at vi nu har fået stadfæstet, at det som minimum kræver en formel advarsel forud for en eventuel afskedigelse,” siger Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen og FAS.

Overlægen, som var blevet afskediget, havde forsømt visse forpligtelser i stillingen under meget pressede arbejdsforhold. Men opmanden i afskedigelsesnævnet mente ikke, at der var grundlag for at afskedige overlægen uden forudgående advarsel. Overlægen burde have fået en advarsel, inden der blev skredet til afskedigelse, lød det fra opmanden.

Opmanden lagde særlig vægt på, at medlemmet havde arbejdet under et stort arbejdspres over en lang periode med vakante stillinger, og at medlemmet på et tidligt tidspunkt havde gjort opmærksom på den belastede situation i afdelingen.