Fakta om praktiserende læger
  • PLO
11. januar 2019

Hvor mange læger er der egentlig, hvor gamle er de, og hvor mange patienter har de? Det, og en masse andet om almen praksis, får du svar på i PLO's nye faktaark. 

PLO’s nye faktaark sætter fokus på bl.a. lægemangel, patienterne og sammenspillet med resten af sundhedsvæsenet. 

Næsten 70 pct. af alle praktiserende læger har lukket for tilgang af nye patienter. Det er en markant stigning i forhold til for blot fire år siden, hvor tallet var 38 pct.

I enkelte kommuner, primært i Region Nordjylland og Region Sjælland, ses en høj andel af læger på 65 år eller derover. I disse områder er risikoen for lægemangel i de kommende år større, hvis ikke nye læger står klar til at tage over. 

Mens antallet af praktiserende læger er faldet, er antallet af patienter steget. 

Der er 770 speciallæger i almen medicin, som ikke er beskæftiget som praktiserende læge. De arbejder  bl.a. på sygehusene.

Almen praksis er ikke kun læger

Der er næsten 2000 sygeplejersker ansat i almen praksis. De danner sammen med lægesekretærer den største personalegruppe i praksis. 

Læs hele faktaarket fra 2018 her