Fakta om praktiserende læger
  • PLO
10. oktober 2017

Hvor mange praktiserende læger er der i Danmark, hvor mange af dem er kvinder, hvor er der lægemangel, og hvad er en gruppe-2 patient? I PLO’s nye faktaark er samlet en række tal og figurer, der belyser udviklingen for de praktiserende læger og almen praksis. Undersøgelsen giver bl.a. et indblik i de praktiserende lægers gennemsnitsalder rundt om i regionerne og viser store regionale forskelle i lægedækningen.

Lægemanglen har spredt sig i Danmark i det seneste årti. Antallet af praktiserende læger er faldet, mens antallet af patienter pr. læge er steget. To ud af tre praksis har lukket for tilgang af nye patienter, og 11 pct. af de praktiserende læger er over 65 år.

Det er lægerne i Nordjylland, der har flest patienter i gennemsnit (1809), mens antallet af patienter pr. læge er lavest i Region Syddanmark (1566).

I 2017 kom skiftet, så der nu er flere kvindelige praktiserende læger end mænd. I 1977 udgjorde kvindernes andel af praktiserende læger ca. en tiendedel. 

Gruppen af ældre læger er steget de seneste år. Gennemsnitsalderen for en praktiserende læge i 2017 er 52,7 år.

Det er blot nogle af de mange kendsgerninger om almen praksis, som er samlet i PLO’s nye faktaark.

Se hele PLO's faktaark 2017 (pdf)