Faglighed er afgørende for nyt behandlingsråd
  • Overlægeforeningen
18. december 2019

Faglighed og gennemsigtighed bliver helt afgørende, når et nyt Behandlingsråd skal vurdere, om prisen for en teknologi eller behandling står mål med virkningen for patienten. Det siger Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz, som hilser initiativet velkommen.

Danske Regioner har fremlagt en model for et nyt Behandlingsråd, der skal vurdere, om udgifterne til forskellige behandlinger og teknologier står mål med effekten for patienterne. Overlægeforeningens formand Lisbeth Lintz bakker op om initiativet:

”Udviklingen indenfor nye behandlinger og teknologier går stærkt. Samtidig er hele sundhedsvæsnet under et stort pres for at få ressourcerne til at slå til og løse et stigende antal opgaver. Derfor giver det rigtig god mening med et centralt råd, som alene har fokus på at vurdere nye metoder og teknologier”, siger hun.

Faglighed og gennemsigtighed

Regionerne foreslår, at rådet skal bestå af sundhedsøkonomer og repræsentanter fra bl.a. De Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Sygepleje Selskab, Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer. Derudover udpeger de fem regioner hver et medlem som repræsentant for sygehusledelserne, og Danske Regioner udpeger formanden (se faktaboks til højre).

”Det er godt, at modellen sikrer, at der er forskellige fagligheder og patientgrupper med i Rådet. Men jeg er usikker på, hvordan balancen bliver. Udpeger alle regioner økonomer, kommer patienter og fagfolk med forstand på virkningen af behandlingen eller teknologien i undertal. Og så risikerer vi, at Rådets afgørelser mister opbakning og troværdighed, fordi folk – med rette eller urette – kan opleve, at afgørelsen alligevel altid bunder i penge og regneark”, siger Lisbeth Lintz.

Den situation vil især kunne opstå, hvis Behandlingsrådets afgørelser ikke er i tråd med de evalueringer, som de faglige udvalg skal lave. Fagudvalgene består af læger, sygeplejersker og andre fagfolk samt økonomer og patienter. Ofte vil en læge udpeget af Lægevidenskabelige Selskaber være formand for fagudvalgene.

”Det er klogt og godt, at man henter faglig ekspertise ind til udvalgene, og at de laver selve evalueringerne. Udfordringen kommer, hvis Rådet anbefaler, at man ikke bruger en løsning, som den faglige evaluering har vist har stor virkning for patienterne”, siger Lisbeth Lintz og fortsætter:

”For at sikre opbakning og tillid til Rådets afgørelser bliver det helt afgørende, at evalueringer og begrundelser lægges åbent frem, og at Rådet også får den rette balance mellem fagfolk indenfor økonomi og fagfolk indenfor virkning og kvalitet af behandlingen eller teknologien. Lykkes det at sikre den balance, tror jeg, at et nyt Behandlingsråd vil kunne være med til at gøre en stor forskel og sikre, at vi hurtigere får de rigtige nye behandlinger og teknologier ud til patienterne”.

Læs mere om udspillet på Danske Regioners hjemmeside her

Model i høring

Danske Regionernes forslag er nu i høring frem til 29. januar. Efter høringen vil bestyrelsen i Danske Regioner fastlægge en endelig model i marts 2020. Efter planen vil Behandlingsrådet starte op primo 2021.