Færre læger lockoutes: Aftale om undtagelser på plads
  • Yngre Læger
  • FAS
05. april 2018

Lockouten af læger bliver knapt så omfattende, som Danske Regioner hidtil har varslet. Overlægeforeningen og Yngre Læger har netop indgået aftale med Danske Regioner om at undtage lockouten af læger på akutområdet, på kræftafdelingerne og for behandling af børn.

Danske Regioners lockout af læger på sygehuse og hospitaler bliver ikke helt så omfattende, som regionerne først har meldt ud. Det sker efter, at Danske Regioner, Yngre Læger og Overlægeforeningen er blevet enige om en aftale med nogle principper for undtagelse fra lockouten.

Parterne er enige om, at der kan laves undtagelsesaftaler, hvis nødberedskaber stort set skal svare til en normal bemanding.

Det betyder, at læger bliver undtaget for lockout i alle fem regioner på alle fælles akutmodtagelser, akutmodtagelser, akutafdelinger og traumecentre, ligesom læger på alle afdelinger, der udelukkende arbejder inden for onkologi, hæmatologi og behandling af børn bliver undtaget for lockout.

”Vi er glade for, at det er lykkes at forhandle en aftale på plads, der betyder, at behandling af børn ikke vil blive ramt af en eventuel konflikt. For os har det været et afgørende område at få ind i en aftale med Danske Regioner om lockout-undtagelser,” siger Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen og Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger.

Formændene glæder sig samtidig over, at aftalen om undtagelser betyder, at det i tilfælde af en lockout vil være muligt at behandle patienter med akutte sygdomme og kræft som vanligt.

”Undtagelsesaftalen sikrer, at akut- og meget alvorligt syge patienter ikke bliver ramt af konflikten. Det har hele tiden været vigtigt for os. Vi har derfor været bekymrede over, at Danske Regioner varslede lockout af læger på både onkologiske afdelinger, akutafdelinger og børneafdelinger. Umiddelbart havde det været mere hensigtsmæssigt at undtage disse afdelinger fra lockout i første omgang,” siger Camilla Rathcke og Lisbeth Lintz.

Nødberedskab skal stadig forhandles

Yngre Læger, Overlægeforeningen og Danske Regioner er desuden blevet enige om en række principper for aftaler om nødberedskaber for de øvrige områder, der bliver ramt af lockouten, og som ikke er fritaget via undtagelsesaftalerne.

”Vi har lavet aftaler om nødberedskab over alt i landet for så vidt angår de strejkevarsler, vi har sendt ud. Og vi er klar til at gå i gang med at forhandle med regionerne om et nødberedskab til en eventuel lockout, nu hvor undtagelsesaftaler er en realitet. Vi har en forhåbning om, at vi godt kan nå det, men lockouten er så omfattende, at vi er nødt til at gribe forhandlingerne anderledes an end for strejke-nødberedskabet,” siger Lisbeth Lintz og Camilla Rathcke.

Overlægeforeningen, Yngre Læger og Danske Regioner er enige om, at en række funktioner skal fungere under en lockout. Der er derfor enighed om en liste af opgaver, som skal varetages – også under en konflikt. Listen danner rammen for omfanget af de nødberedskaber, der nu skal forhandles på plads for lockouten.

Danske Regioner varslede midt i marts lockout af 9800 læger pr. 10. april, men da Forligsmanden har valgt at udskyde en eventuel konflikt med 14 dage, betyder det, at strejken kan træde i kraft fra den 22. april og lockouten fra den 28. april. Opgiver forligsmanden i løbet af de 14 dage at forlige parterne, kan strejken og lockouten dog med fem dages varsel træde i kraft samtidig. Dog ikke tidligere, end de oprindeligt var varslet.