Fælles fokus på yngre læger og overlægers arbejdsmiljø
  • Overlægeforeningen
05. maj 2021

Den 27. april mødtes arbejdsmiljøudvalgene i Yngre Læger og i Overlægeforeningen for at diskutere fælles udfordringer med arbejdsmiljøet. Det kom der gode diskussioner ud af og en aftale om at samarbejde for at styrke lægernes repræsentation i arbejdsmiljøarbejdet på sygehusene samt en arbejdsgruppe, der skal sætte fokus på arbejdsmiljøet i akutmodtagelserne.

”Yngre læger og overlæger deler samme arbejdsmiljø. Vi oplever alle et stort tidspres, høj belastning, mange afbrydelser og rammer for vores arbejde, som kan gøre det svært at yde sit bedste. Derfor aftalte vi allerede sidste år at styrke den fælles indsats og at holde et fælles seminar for vores arbejdsmiljøudvalg. Det er jeg glad for nu er lykkedes – og vi har allerede aftalt næste seminar”, fortæller formand for Overlægeforeningens arbejdsmiljøudvalg Susanne Wammen. 

På mødet den 27. april var psykisk arbejdsmiljø og lægelig repræsentation i arbejdsmiljøarbejdet på sygehusene i fokus. 

”Vi har et fælles ønske om at få flere læger som arbejdsmiljørepræsentanter, fordi mange problemer løses bedst i samarbejde med ledelserne lokalt. Og vi har et fælles mål om at sætte fokus på arbejdsmiljøet i akutafdelingerne. Her arbejder en arbejdsgruppe med deltagere fra blandt andet de to arbejdsmiljøudvalg nu videre med, hvordan vi konkret gør”, fortæller formand for Yngre Lægers arbejdsmiljøudvalg Christina Neergaard Pedersen. 

Samarbejdet mellem de to udvalg er ikke nyt, men får nu ekstra energi . Fx har begge udvalg en repræsentant hos hinanden, og i 2020 udgav de to foreninger i samarbejde med PLA fælles materiale om krænkelser. Se materialet her

De to udvalg har også tidligere lavet kampagnen ”Spil dig til et godt arbejdsmiljø”. Læs mere om kampagnen, og bestil gratis materialet her