Få gratis rådgivning og inspiration til bedre psykisk arbejdsmiljø
  • Overlægeforeningen
25. februar 2019

​Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads under pres? Og har I brug for rådgivning og inspiration til at gøre det bedre? Så er der hjælp at hente.

Danske Regioner og organisationerne i Forhandlingsfælleskabet aftalte ved OK18 at understøtte og styrke arbejdsmiljøindsatsen i regionerne. Som led heri er det nu muligt for arbejdspladser at søge om gratis hjælp og inspiration til at få et bedre psykisk arbejdsmiljø. Hjælpen kommer fra en gruppe af eksperter, som alle har erfaring med psykisk arbejdsmiljø.

Overlægeforeningen: Brug tilbuddet

Overlægeforeningen opfordrer til, at arbejdspladserne benytter sig af tilbuddet.

”Vi ved, at det psykiske arbejdsmiljø er under pres på rigtig mange afdelinger over alt i landet. Derfor vil jeg anbefale, at man benytter sig af dette tilbud, som er en del af resultatet ved sidste års overenskomstforhandling,” siger Helga Gulisano, der er formand for Overlægeforeningens arbejdsmiljøudvalg.

Rådgivningen og inspirationen er tilrettet, så den styrker det psykiske arbejdsmiljø i tæt tilknytning til løsningen af de daglige opgaver. Formen er fleksibel og vil tage højde for lokale ønsker og praksis på den enkelte arbejdsplads. Forløbene skal være handlingsorienterede og sigte mod at omsætte ny viden til konkrete indsatser på arbejdspladsen.

Hvem kan søge?

Alle regionale arbejdspladser og enheder kan søge om støtte og forløbene kan skræddersys, så de passer præcis på behov og ønsker på den enkelte arbejdsplads.

Det er de lokale parter (leder og arbejdsmiljø/tillidsrepræsentant eller lokale MED-udvalg), der kan rekvirere ekspertrådgivning eller inspiration. Det vil sige, at ledelse og medarbejdere skal være enige om at søge rådgivning og inspiration.

Hvad kan der søges rådgivning til?

Der kan søges rådgivning og inspiration til projekter inden for fire temaer:

  • Organisatoriske forandringer
  • Faglige forandringer
  • Vold og trusler
  • Samarbejde, arbejdspladskultur og mobning

Ekspertrådgivningen kan ikke rekvireres i forbindelse med opfølgning af et påbud fra Arbejdstilsynet, ligesom der ikke kan søges om det til krisehjælp eller personlig støtte til ledere og medarbejdere.

Hvad koster det?

Det koster ikke arbejdspladserne noget at få rådgivning og inspiration fra de eksperter, der indgår i forløbet. Arbejdet med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø skal foregå i arbejdstiden.