Er du 50-59 år og i særlig risiko for covid19-smitte på jobbet, skal du tilmeldes vaccination senest 11. maj
  • Overlægeforeningen
26. april 2021

Sundhedsstyrelsen har meldt nye, skærpede kriterier ud for vaccination af personale i sundheds- og socialsektoren. De nye kriterier skal sikre vaccination snarest til læger og andre, som ikke kan undgå tæt kontakt med bl.a. uvisiterede patienter med symptomer på covid19.

Det er din arbejdsgiver, der skal henvise medarbejdere, der lever op til de nye kriterier, til en regional visitationsenhed, som herefter sørger for, at man får en fremskyndet tid til vaccination.

Personale, som er 50-59 år og i særlig risiko for covid19-smitte, skal tilmeldes vaccination senest 11. maj.

Personale under 50 år kan henvises, hvis de lever op til visitationskriterierne senest den 21.maj 2021.

De nye regler omfatter ikke medarbejdere på 60 år eller derover, da de allerede er inviteret i henhold til alder eller forventes at blive det inden for få uger, skriver Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen beskriver fire hovedkriterier, der giver adgang til fremskyndet vaccination. Link til styrelsens notat med den fulde gennemgang af kriterierne findes nederst. Her er et kort rids af, hvem der kan visiteres til fremskyndet vaccination:

  • Personale, der ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med uvisiterede patienter med nyopståede symptomer, hvor det ikke altid er muligt på forhånd at afgøre, om symptomerne skyldes covid19, samt personale med tæt fysisk kontakt til personer med mistænkt eller konstateret covid-19
  • Personale, der udfører procedurer med særlig smitterisiko, fx aerosolgenererende procedurer i luftvejene på personer, hvor det kan være vanskeligt at foretage en tilstrækkelig visitation ift. symptomer på covid19
  • Personale, der ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med personer i særligt øget risiko, og hvor der samtidig er en formodning om en lav andel færdigvaccinerede blandt de personer, der er i særlig øget risiko eller der gennem en længere periode har været en høj grad af smitteudbredelse lokalt (incidens over 200 nye tilfælde per 100.000 borgere per uge)
  • Personale, som varetager en specialiseret og kritisk funktion, og som ikke kan afløses af kolleger ved sygefravær, f.eks. højt specialiseret kirurgi, der kun udføres af meget få personer i landet

Sundhedsstyrelsen vurderer, at ca. 100.000 i målgruppe 4, der omfatter frontpersonale i sundhedssektoren, er færdigvaccinerede. Men der er fortsat medarbejdere, som ikke er tilbudt vaccination, og som er i tæt kontakt med covid19-postive patienter og uvisiterede mulige covid19-patienter, understreger Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz. Hun hilser derfor de nye kriterier velkommen:

”Det er fortsat vigtigst at sikre vaccination af de medarbejdere, som hver dag arbejder med at behandle muligt covid19-smittede patienter og dermed er i en reel stor smitterisiko. Sundhedsstyrelsens nye kriterier er fornuftige og vil kunne sikre, at deres vaccination fremrykkes,” siger Lisbeth Lintz.

Udover de 100.000, som er færdigvaccinerede, har 150.000 medarbejdere i gruppe 4 fået første stik med AstraZeneca-vaccinen. Sundhedsstyrelsen vurderer, at det giver dem god beskyttelse i minimum 12 uger. Disse medarbejdere vil blive indkaldt til vaccination med en mRNA-vaccine (Pfizer/Biontech eller Moderna), så der kan bestilles tid ca. 12 uger efter første stik.

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Visitation-til-vaccination-af-personale-i-sundheds-aeldre-og-udvalgte-dele-af-socialsektoren