Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i PLO
  • PLO
18. september 2017

PLO’s repræsentantskab er blevet indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den. 25. september 2017 kl. 10.00-16.00. Her vil forhandlingsaftalen om en ny overenskomst for de praktiserende læger (OK18) blive forelagt til godkendelse.

Forhandlingsaftalen er den 14. september indgået mellem PLO's forhandlingsudvalg og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). PLO’s bestyrelse besluttede samme dag enstemmigt at anbefale forhandlingsaftalen over for repræsentantskabet. 

Hvis et flertal af de fremmødte på PLO’s repræsentantskabsmøde støtter forhandlingsaftalen, sendes den til urafstemning blandt medlemmerne.