Ekstra telefonvagt i påsken
  • Yngre Læger
28. marts 2018

Yngre Læger holder telefonen åben både lørdag og søndag i påsken for at svare på spørgsmål fra medlemmer, der er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig til konflikten.

Mange af Yngre Lægers medlemmer har i de seneste uger ringet til foreningen med spørgsmål om konfliktregler, strejke, lockout og nødberedskab. For at sikre at alle får svar på deres spørgsmål, holder foreningen telefonen åben i påsken.

Telefonen vil være bemandet lørdag den 31. marts og søndag den 1. april fra kl. 10 til 13.

Ring på Lægeforeningens hovednummer 3544 8500 og få oplyst telefonnummeret til telefonvagten.